سون از بالهایی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
! style="border-top: 5px solid #ACE777;" id="109" colspan="3" |
|- style="text-align:center;" id="111"
| style="width:30%;" rowspan="1" id="112" |بعد از{{سخ}}{{سخ}}[[سون ازگان بالهایی|سونگان]]
| style="width: 40%; text-align: center;" rowspan="1" id="115" |''' پادشاه بالهایی'''{{سخ}}{{سخ}}۸۱۸_ ۸۳۰
| style="width: 30%; text-align: center;" rowspan="1" id="118" |قبل از{{سخ}}{{سخ}}'''[[دائه ایجین]]'''