تفاوت میان نسخه‌های «حادثه بریجتون»

اصلاح شد. فکر نمی کنم مشکلی باشد. لطفا در صفحه بحث مطرح کنید
(اصلاح ارقام (با کمک آن را اثبات کن))
(اصلاح شد. فکر نمی کنم مشکلی باشد. لطفا در صفحه بحث مطرح کنید)
{{بهبود منبع|تاریخ=مه ۲۰۱۹}}
{{منبع نامعتبر|تاریخ=مه ۲۰۱۹}}
{{Infobox operational plan
| name = حادثه بریجتون