باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
{{جعبه آغازی}}
{{S-bef|قبل=[[مصطفی مرسلی]]|به عنوان=معاون حقوقی، کنسولی و امور مجلس}}
{{S-ttl|عنوان=معاون کنسولی و امور مجلس [[فهرست وزیران امور خارجه ایران|وزیر امور خارجه]]|سال‌ها=۱۳۷۶ – ؟}}
{{S-non|rows=2|reason=ادغام معاونت‌ها}}