تفاوت میان نسخه‌های «الذریعه الی تصانیف الشیعه»

حذف القاب
(حذف القاب)
 
== نشر مجلدات الذریعه ==
چهار جلد اول این مجموعه، در [[نجف]] با اشراف مؤلف چاپ گردیده و مجلدات بعدی، همه در [[ایران]] به کوشش فرزندان مؤلف دکتر [[علینقی منزوی]] و [[احمد منزوی]] منتشر شد.
 
== چاپ ==
الذریعه در بیروت، نجف، تهران، مشهد و قم بارها چاپ شده‌است. تمامی چاپ‌ها یکسان است الا چاپ کتابخانه مجلس.
==از نگاه استاد ایرج افشار==
استاد [[ایرج افشار]] درباره الذریعه می گوید:
الذّریعة مرجعی اصلی، اساسی و حتمی برای هر پژوهنده‌ای است که با کتاب و نسخه (اعم از فارسی و عربی) سر و کاری پیدا می‌کند. <ref>http://www.cgie.org.ir/fa/news/83944</ref>
== مستدرک‌های الذریعه ==