تفاوت میان نسخه‌های «پالایشگاه نفت»

جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
== پالایشگاه‌های نفت ایران ==
* [[پالایشگاه نفت آبادان]]
* [[پالایشگاه نفت امام خمینی|پالایشگاه نفت اراک]] (شازند)
* [[پالایشگاه نفت تبریزاصفهان]]
* [[پالایشگاه نفت بندر عباس]]
* [[پالایشگاه نفت جیتبریز]]
* [[پالایشگاه نفت تهران]]
* [[پالایشگاه نفت اصفهانجی]]
* [[پالایشگاه نفت شیراز]]
* [[پالایشگاه نفت تبریز]]
* [[پالایشگاه نفت کرمانشاه]]
* [[پالایشگاه نفت لاوان]]
* [[پالایشگاه نفت بندر عباس]]
* [[پالایشگاه نفت امام خمینی]] (شازند)
* [[پالایشگاه نفت جی]]
 
== منابع ==