باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|stat_year1=۱۹۷۹ م.
|stat_area1=۱,۶۴۸,۱۹۵
|stat_pop1=۳۷۰۰۰۰۰۰۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|footnotes =
}}