باز کردن منو اصلی

تغییرات

بهبود مقاله
{{coord|35|41|35.41|N|51|25|56.83|E|region:IR|display=title}}
 
'''وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی''' از وزارتخانه‌های دولت [[جمهوری اسلامی ایران]] است، که به‌عنوان یکی از متولیان حوزه فرهنگ و هنر، وظیفه سیاست‌گذاری در زمینه‌های اطلاع‌رسانی، اشاعه فرهنگ اسلامی و تبلیغات برای نظام جمهوری اسلامی را برعهده دارد. این وزارتخانه از شمار زیادی معاونت، مرکز و سازمان تشکیل شده‌است، که از سازمان‌های زیرمجموعه‌های آن می‌توان به: [[سازمان اوقاف و امور خیریه]]، [[سازمان حج و زیارت]]، [[سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی]]، [[سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]] و [[پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات]]، همچنین [[سازمان سینمایی و سمعی، بصری]]، [[دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها]] و [[سازمان حج و زیارت]] اشاره نمود.
 
== تاریخچه ==
=== وزارت فرهنگ ===
==== وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه ====
در سال ۱۲۶۶ نخستین وزارتخانه فرهنگی، با انحلال وزارت علوم و تشکیل وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفهمستظرفه، شکل گرفت. این وزارتخانه وظایف آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، علوم و آموزش عالی و نیز سازمان اوقاف را برعهده داشت. در سال ۱۳۰۰ شورای عالی معارف به منظور توسعه دوائردوایر علوم وعلوم، اشاعه معارف و فنونفنون، وهمچنین رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی تشکیل گردید.
 
==== وزارت فرهنگ ====
در سال ۱۳۱۷ به موجب مصوبه فرهنگستان ایران، کلمهواژه فرهنگفرهنگ، جایگزین کلمه معارف شد و نام این وزارتخانه از وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفهمستظرفه، به وزارت فرهنگ تغییر نامپیدا دادکرد.
 
==== وزارت فرهنگ و هنر ====
در آذر ماه ۱۳۴۳ کانون هنرهای زیبای کشور، اداره کل باستان‌شناسی، کتابخانه ملی، دایره رایزنی‌های فرهنگی و اداره تألیف و ترجمه، از [[وزارت فرهنگ]] منفک شدند و بادر پی ادغام آنها، وزارت فرهنگ و هنر تأسیس شدگردید. از سال ۱۳۴۴ وظیفه راه‌اندازی کتابخانه عمومی در تمام شهرها،شهرها بهنیز عهدهبرعهده وزارت فرهنگ و هنر گذاشته شد و. در تیرتیرماه ماهسال ۱۳۴۶ نیز شورای‌عالی فرهنگ و هنر تشکیلنیز گردیددر این وزارتخانه شکل گرفت.
 
=== وزارت اطلاعات و جهانگردی ===
==== وزارت اطلاعات و تبلیغات ====
در ۱۱ تیر ۱۳۲۲ اداره کل انتشارات و تبلیغات، برای انجام امور تبلیغات در داخل و خارج از کشور تشکیل گردید،شد، که پیش‌تر وظایف آن توسط بخش‌های مختلف مانند رادیو، نشریات، تئاتر وتئاتر، فیلم و موسیقیموسیقی، انجام می‌شد. در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۲ بر اساس مصوبه [[مجلس شورای ملی]]، اداره کل انتشارات و تبلیغات، به وزارت اطلاعات تغییر نام داد. دو سال بعد و در تیرماه ۱۳۴۶ [[تلویزیون ملی ایران|سازمان تلویزیون ملی ایران]]، توسط وزارت اطلاعات تشکیلراه‌اندازی شد و ۴ سال بعد در پی ادغام با بخش رادیو، در خرداد ۱۳۵۰ [[سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران]] بعنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت اطلاعات تشکیلتأسیس گردید. در سال ۱۳۵۳ با ادغام سازمان جلب سیاحان به وزارت اطلاعات، نام آن به وزارت اطلاعات و تبلیغات تشکیلتغییر شدیافت.
 
==== وزارت ارشاد ملی ====
در فروردین ماه ۱۳۵۸ بموجب مصوبه [[شورای انقلاب اسلامی،اسلامی]]، وزارت اطلاعات و جهانگردی تشکیل شد و ۲ ماه بعد، در ۷ خرداد ۱۳۵۸ وزارتوزارتخانه اطلاعات و جهانگردیجهانگردی، به وزارت ارشاد ملی تغییر نام داد. در بهمن ۱۳۵۸ [[سازمان حج و زیارت|امور حج و زیارت]]، از سازمان اوقاف که وابسته به [[نخست وزیری ایران|نهاد نخست‌وزیری]] بود، منتزع و بعنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت ارشاد ملی قرار گرفت و نام آن نیز به [[سازمان حج و زیارت]] تغییر پیدا کرد.
 
=== وزارت ارشاد اسلامی ===
در سال ۱۳۵۹ وزارت ارشاد ملی به وزارت ارشاد اسلامی تغییر نام یافتداد. در سال ۱۳۶۳ سازمان اوقاف از نخست‌وزیری منتزع شد و در پی ادغام با سازمان حج و زیارت ادغام وزیارت، سازمان حج و اوقاف و امور خیریهخیریه، وابسته به وزارت ارشاد اسلامی تشکیل گردید.
 
=== وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ===
در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵ با تصویب قانون وظایف و وظایفاختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این وزارتخانه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیلتغییر نام داد و تاکنون نیز با همین نام، بعنوان یکی از ۱۸ وزارتخانهٔ فعال در دولت جمهوری اسلامی ایران، به حیات خود ادامه شدمی‌دهد.
 
== اهداف وزارتخانه ==
طبق قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیشبرد اهداف زیر تأسیس شده‌است:
* رشد فضائل اخلاقی بر اساس [[ایمان]] و تقوی
* استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب
* معاونت امور فرهنگی
* معاونت امور هنری
* [[سازمان حج و زیارت]]
* معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی
* [[دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها]]<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.ershad.ir/ershad.net/pages/MinSubs.aspx| عنوان = دربارهٔ ما | تاریخ بازدید = ۱۰ آبان ۱۳۸۷| ناشر = وبگاه رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | زبان = فارسی}}</ref>
* [[معاونت هنری کارگروه ساماندهی مد و لباس]]
* معاونت برنامه‌ریزی و توسعه
* معاونت اداری، مالی و امور استان‌ها
* حوزه پشتیبانی و رفاهی کارکنان
* دبیرخانه [[شورای فرهنگ عمومی]]
* [[مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال]]<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.ershad.ir/ershad.net/pages/MinDomains.aspx| عنوان = پایگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی| تاریخ بازدید = ۱۰ آبان ۱۳۸۷| ناشر = وبگاه رسمی | زبان = فارسی}}</ref>
 
== سازمان‌ها و مراکز تابعه ==
* [[سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی]]
* [[سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]]
* [[سازمان چاپ و انتشارات]]
* [[ستادعالیستاد کانونهایعالی فرهنگیکانون‌های فرهنگی-هنری مساجد]]
* [[هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور]]
* [[پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات]]<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.ershad.ir/ershad.net/pages/MinOrgs.aspx| عنوان = پایگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی| تاریخ بازدید = ۱۰ آبان ۱۳۸۷| ناشر = وبگاه رسمی | زبان = فارسی}}</ref>
* [[صندوق اعتباری هنر]]
 
== وزیران ==
فهرست [[رده:وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران|وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی]]:
* [[ناصر میناچی]] (۱۳۵۹–۱۳۵۷۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹)
* [[عباس دوزدوزانی]] (۱۳۶۰–۱۳۵۹۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰)
* [[عبدالمجید معادیخواه]] (۱۳۶۱–۱۳۶۰۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱)
* [[میرحسین موسوی]] (سرپرست) (۱۳۶۱)
* [[سید محمد خاتمی]] (۱۳۷۱–۱۳۶۱۱۳۶۱ تا ۱۳۷۱)
* [[علی لاریجانی]] (۱۳۷۲–۱۳۷۱۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲)
* [[سید مصطفی میرسلیم]] (۱۳۷۶–۱۳۷۲۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶)
* [[عطاءالله مهاجرانی]] (۱۳۷۹–۱۳۷۶۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹)
* [[احمد مسجدجامعی]] (۱۳۸۴–۱۳۷۹۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴)
* [[محمدحسین صفار هرندی]] (۱۳۸۸–۱۳۸۴۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)
* [[سید محمد حسینی]] (۱۳۹۲–۱۳۸۸۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.ershad.ir/ershad.net/pages/Ministers.aspx| عنوان = پایگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی| تاریخ بازدید = ۱۰ آبان ۱۳۸۷| ناشر = وبگاه رسمی | زبان = فارسی}}</ref>
* [[علی جنتی]] (۱۳۹۵–۱۳۹۲۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵)
* [[سید عباس صالحی]] (سرپرست) (۱۳۹۵)
* [[رضا صالحی امیری]] (۱۳۹۵–۱۳۹۶۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶)
* [[سید عباس صالحی]] (۱۳۹۶-اکنون تاکنون)
 
== منابع ==
{{کابینه بازرگان}}
{{کابینه باهنر}}
 
{{ایران-خرد}}
 
[[رده:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی]]
[[رده:وزارتخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۸۴ (میلادی)]]
[[رده:وزارت‌خانه‌های فرهنگ]]
[[رده:وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران]]