فلسفه ذهن: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۸۵ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
بدون خلاصۀ ویرایش
(انطباق بیشتر با ویکی انگلیسی)
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
[[پرونده:Ernst Mach Inner perspective.jpg|بندانگشتی|300px|به راستی آن کس که درون ما ناظر جهان و وقایع آن است کیست؟ این است شیرازهٔ موضوعات فلسفه ذهن.]]
 
'''فلسفهٔ ذهن''' یکی از شاخه‌های [[فلسفه]] است که هستی‌شناسی، ماهیت و رابطه ذهن و بدن و [[خودآگاهی]] را مطالعه می‌کند. مسئله ذهن -بدن (نفس و بدن) یک موضوع پارادایمی در این حوزه مطالعاتی است گرچه به موضوعاتی مانند٬ [[مسئله دشوار خودآگاهی|مسئله دشورا خودآگاهی]] و ماهیت حالات خاص ذهنی نیزاز از دردسته اینموضوعاتی حوزهاصلی مطالعاتیفلسفه پرداختهذهن می‌شودهستند. در<ref name="Kim12">{{cite book|last=Kim|first=J.|editor=Honderich, Ted|title=Problems in the Philosophy of Mind. Oxford Companion to Philosophy|year=1995|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|id=|doi=}} <!--Kim, J., "Problems in the Philosophy of Mind". ''Oxford Companion to Philosophy''. Ted Honderich (ed.) Oxford:Oxford University Press. 1995.--></ref><ref name="ReferenceA">Siegel, S.: The Contents of Visual Experience. New York: Oxford University Press. 2010</ref><ref name="Macpherson, F. 2008">Macpherson, F. & Haddock, A., editors, Disjunctivism: Perception, Action, Knowledge, Oxford: Oxford University Press, 2008.</ref> عصر حاضر [[مک کلمراک]] با رویکرد [[فلسفه قاره‌ای]] [[هایدگر]] که همان رهیافت پدیدارشناختی-اگزیستنسیالیستی است، فلسفه ذهن را بررسی می‌کند.{{نیازمند منبع}}
 
== مسئله ذهن و بدن ==
=== دوگانه‌انگاری ===
{{اصلی|دوگانه‌انگاری}}
بر اساس دوگانه انگاری--در کلی‌ترین صورت آن--ذهن و بدن از یکدیگر متفاوتند. یک صورت‌بندی دوگانه‌انگاری جوهری است که بر اسا آن ذهن و بدن دو جوهر متفاوتند و صورت‌بندی دیگری دوگانه‌انگاری در ویژگی‌ها است که بر اساس آن ذهن و حالات ذهنی نه از یک جوهر متفاوت بلکه شامل ویژگی‌هایی غیر از ویژگی‌های فیزیکی است.
 
==== تعامل ذهن و بدن ====
یکی از بحث‌هایمشکلات [[دوگانه انگاری]] جوهری، تعامل یا علیت دو جانبهٔ ذهن و بدن است. مسئله این‌جا است که چگونه یک جوهر مادی و یک جوهر غیرمادی که هیچ تناسبی با هم ندارند، چگونه می‌توانند در هم تأثیر بگذارند؟ چند نظریه در این باب وجود دارد: [[شبه پدیدارگرایی]]، [[اصالت علت موقعی]]، [[اصالت ظهور ناگهانی]] و [[اصالت توازی]].{{نیازمند منبع}}
 
=== نظریه این‌همانی ===
نظریهٔ این‌همانی: مطابق این نظریه هر نوع از حالات ذهنی با نوعی از حالات فیزیکی و به عبارت دقیق‌تر: (حالات مغزی) همسان است. برای مثال، درد همواره با شلیک عصبعصب‌های یکیخاصی است. این همانی در این نظریه نوعی، وجودی است و نه مفهومی یعنی مفهوم حالت ذهنی غیر از مفهوم حالت مغزی است ولی این دو در خارج یک چیزند. این نظریه به عنوان فیزیکالیسم هم یاد می‌شود.<ref name="Rosenthal2">Rosenthal, D.M. ۱۹۹۴: ‘Identity Theories’. In Guttenplan, S. (ed.), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford, Blackwell, pp. 348-355</ref>
 
==== تحقق‌پذیری چندگانه ====
اعتراضیکی مهمیاز کهمشکلات بهنظریه این‌همانی نوعی این همانیاست نوعیکه واردقادر شد:به توضیح تحقق پذیری چندگانه؛چندگانه یعنیحالات همیشه این‌طورذهنی نیست. کهبر اساس تحقق‌پذیری چندگانه٬ یک نوع حالت ذهنی باخاص نوعمی‌تواند خاصیتوسط بیش از حالتیک نوع از حالات مغزی همراهمحقق باشدشود. به عنوان مثال، درد در موجودات دیگر می‌تواند بدون شلیک عصب محقق شود. حتی علوم عصبی نشان داده‌اند انسان‌هایی که قسمتی از مغز را مانند بخش کلامی از دست می‌دهند پس از مدتی بخش دیگری از مغز وظیفهٔ آن بخش را بر عهده می‌گیرد.{{نیازمند منبع}}
این اعتراض به این همانی مصداقی منتهی شد. یعنی یک مصداق از حالت ذهنی همیشه با مصداقی از حالت مغزی یکی است.<ref name="Kim3">Kim, Jaegwon (۱۹۹۲). “Multiple Realization and the Metaphysics of Reduction. ” Philosophy and Phenomenological Research, 52: 1-26</ref>
 
۱۱۹

ویرایش