باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش Heyraaan (بحث) به آخرین تغییری که HujiBot انجام داده بود واگردانده شد
* سرگذشت یک غریق چاپ ۱۹۷۰
* بوی خوش گواوا چاپ ۱۹۸۰
* سفر پنهانی میگل لیتین به شیلی
* سفر پنهانی میگل لیتین به شیلی این کتاب با عنوان [[بازگشت پنهانی به شیلی]] با ترجمه ای از محمد حفاظی در انتشارات نگاه چاپ شده است. <ref>[https://negahpub.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-102 انتشارات نگاه] </ref>
 
* گزارش یک آدم‌ربایی چاپ ۱۹۹۶
* زنده‌ام که روایت کنم چاپ ۲۰۰۲