تفاوت میان نسخه‌های «مالیات بر ارزش زمین»

 
=== درآمد ===
[[پرونده:Maximum taxation with perfectly inelastic supply fa.png|بندانگشتی|زمین در این وضعیت به اندازهٔ ۱۰۰ درصد ارزش خود مالیات‌بندی شده و در نتیجه مازاد مالک کاملاً حذف شده است. مالکیت زمین در این وضعیت کاملاً بی‌ارزش می‌شود به جز برای کسانی که ارزش آن را بالاتر از میزان اجاره‌بهای بازار تعیین کنند.]]
برخی بر این باورند که اِعمال مالیات بر ارزش زمین و حذف سایر مالیات‌ها نمی‌تواند [[درآمد مالیاتی|درآمد]] مورد نیاز برای دولت را تأمین کند.<ref>Posner, Richard A. ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 458-59 (3rd ed. 1986)</ref> در صورتی که وجود سایر مالیات‌ها می‌تواند باعث کاهش ارزش زمین و در عین حال میزان درآمدی که می‌توان از آنها داشت بشود. [[فیزیوکراسی|فیزیوکرات‌ها]] معتقدند که همهٔ مالیات‌ها در نهایت بر عهدهٔ ارزش استیجاری زمین خواهد افتاد. امروزه بسیاری از مناطقی که مالیات بر ارزش زمین وضع کرده‌اند از سایر مالیات‌ها نیز بهره می‌برند تا بدون حذف آنها از تأثیرشان کم کنند. اگر مالیات بر ارزش زمین بیشتر از [[مازاد اقتصادی|مازاد]] اجاره (اجارهٔ کامل یک زمین برای یک دورهٔ زمانی خاص) باشد، منجر به رها کردن زمین توسط مالک خواهد شد.<ref>Coughlin (1999) p.265-266.</ref>