تفاوت میان نسخه‌های «دولت چهارم جمهوری اسلامی ایران»

جز
برچسب: ویرایش پیشرفته تلفن همراه
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = معاون امور دفاعی
| وزیر۱ = [[حسن فیروزآبادی|سید حسن فیروزآبادی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۱ آبان ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸