تفاوت میان نسخه‌های «قایق‌رانی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب: ویرایش پیشرفته تلفن همراه
هیچ گونه مسابقه‌ای برای مردان و زنان، به صورت مختلط وجود ندارد. فواصل رسمی تایید شده از سوی فدراسیون جهانی قایقرانی(ICF) عبارتند از: ۲۰۰ متر، ۵۰۰ متر، ۱۰۰۰ متر و ۵۰۰۰ متر که برای مردان و زنان مشابه‌است.
 
مسابقات فعلی در بازی‌های المپیک در ۱۲ ماده، در مسابقات قهرمانی جهان بزرگسالان،بزرگسالان در ۲۷ ماده و در مسابقات قهرمانی جهان جوانان،جوانان در ۱۷ ماده برگزار می‌شود.
 
== منابع ==