تفاوت میان نسخه‌های «والتر هیل»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| تأثیرپذیرفته از =
|فیلم (های) ساخته‌شده دربارهٔ وی=
| همسر = Hildyهدیلی Gottliebگوتلیب
| شریک زندگی =
| فرزندان =