تفاوت میان نسخه‌های «مهد علیا (ابهام‌زدایی)»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مهد علیا''' لقبی است که برای برخی مادران شاهان ایران به کار رفته است. معروف‌...» ایجاد کرد)
 
'''مهدمهدِ علیا''' لقبی است که برای برخی مادران شاهان ایران به کار رفته است. معروف‌ترین آن‌ها آخرین آن‌ها [[ملک‌جهان خانم]] مادر [[ناصرالدین شاه قاجار]] است.
 
'''مهد علیا''' ممکن است اشاره به یکی از اشخاص زیر باشد:
===تیموریان===
* [[گوهرشادبیگم]]، همسر [[شاهرخ تیموری]] و مادر [[الغ‌بیگ]]
===صفویان===
* [[خیرالنساء بیگم]]، همسر [[شاه محمد خدابنده]] و مادر [[شاه عباس یکم]]
===قاجاریان===
* [[آسیه خانم (قاجار)]]، همسر [[حسینقلی‌خان جهانسوز]] و مادر [[فتحعلی‌شاه قاجار]]
* [[گلین خانم (همسر عباس میرزا)]]، همسر [[عباس میرزا]] و مادر [[محمدشاه قاجار]]
* [[ملک‌جهان خانم]]، همسر [[محمدشاه قاجار]] و مادر [[ناصرالیدن شاه قاجار]]
 
{{ابهام‌زدایی}}