تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه دوکوز ایلول»

* دانشکده توریسم
* دانشکده علوم سلامت
 
== پردیس ها ==
* اینجیرالتی
* بوجا
* بوجا/ طناز تپه
* هاتای
* بالچوا
* توربالی
* اورلا
* سفریحیصار
* فوچا
 
== بخش‌های آکادمیک ==