تفاوت میان نسخه‌های «مهد علیا (ابهام‌زدایی)»

بدون خلاصه ویرایش
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
* [[گوهرشادبیگم]]، همسر [[شاهرخ تیموری]] و مادر [[الغ‌بیگ]]
===صفویان===
* [[خیرالنساءسلطانم بیگم]]، همسر [[شاه محمدتهماسب خدابندهیکم]] و مادر [[شاه عباسمحمد یکمخدابنده]] و [[شاه اسماعیل دوم]]
*[[خیرالنساء بیگم]]، همسر [[شاه محمد خدابنده]] و مادر [[شاه عباس یکم]]
*مهدعلیا، همسر [[شاه عباس یکم]] و دختر [[مصطفی‌میرزا صفوی]]
 
===قاجاریان===
* [[آسیه خانم (قاجار)]]، همسر [[حسینقلی‌خان جهانسوز]] و مادر [[فتحعلی‌شاه قاجار]]