باز کردن منو اصلی

تغییرات

# [[مسعود سلطانی‌فر]]: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۵
# [[زهرا احمدی‌پور]]: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ۱۵ آبان ۱۳۹۵ تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
# [[علی‌اصغر مونسان]]: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ (در سال ۱۳۹۷ سازمان میراث فرهنگی با تصویب طرح [[مجلس دهم]] وزارتخانه شد.)
 
== سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ==