تفاوت میان نسخه‌های «فهرست کشورها بر پایه آهنگ زندانی شدن»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
!رتبه!!کشور!!زندانیان در هر{{سخ}}۱۰۰٫۰۰۰ جمعیت
|-
| ۱ || style="text-align:right" | {{flag|RussiaUnited States}} || ۵۷۷
|-
| ۲ || style="text-align:right" | ''{{flag|U.S. Virgin IslandsRussia}}'' || ۵۶۱۵۷۷
|-
| ۳ || style="text-align:right" | ''{{flag|SaintU.S. KittsVirgin and NevisIslands}}'' || ۵۵۱۵۶۱
|-
| ۴ || style="text-align:right" | {{flag|RwandaSaint Kitts and Nevis}} || ۵۴۵۵۵۱
|-
| ۵ || style="text-align:right" | {{flag|GeorgiaRwanda}} || ۵۳۷۵۴۵
|-
| ۶ || style="text-align:right" | {{flag|PalauGeorgia}} || ۴۷۸۵۳۷
|-
| ۷ || style="text-align:right" | ''{{flag|British Virgin IslandsPalau}}'' || ۴۶۸۴۷۸
|-
| ۸ || style="text-align:right" | ''{{flag|UnitedBritish StatesVirgin Islands}}'' ||[https://ir.voanews.com/a/us-imprisonment-rate-drop/3657050.html ۴۵۸]۴۶۸
|-
| ۹ || style="text-align:right" | {{flag|Belize}} || ۴۴۹