وزیر (دولت): تفاوت میان نسخه‌ها

۵۷۹ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
وزیر
(خنثی‌سازی ویرایش 25355583 توسط جوان داد (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
(وزیر)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
== وزارتخانه‌های ایران ==
تا فروردین ۱۳۹۰،کنون، کشور [[ایران]] ۲۱۱۹ وزارتخانه داشت که از این قراربودند:
 
* [[وزارت آموزش و پرورش]]
* [[وزارت اموربهداشت، خارجهدرمان و آموزش پزشکی|پزشکی]]
* [[وزارت امور اقتصادیارتباطات و داراییفناوری اطلاعات|اطلاعات]]
* [[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتعاون|تعاون]]
* [[وزارت جهاد کشاورزی|کشاورزی]]
* [[وزارت بازرگانی]] در وزارتخانه‌های جدید ادغام شده است
* است
* [[وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات]]
* [[وزارت تعاونرفاه و تأمین اجتماعی|اجتماعی]]
* [[وزارت جهادصنایع کشاورزیو معادن|معادن]]
* [[وزارت ارتباطاتعلوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات|فناوری]]
* [[وزارت راه و ترابری]] در وزارتخانه‌های جدید ادغام شده است
* [[وزارت رفاهفرهنگ و تأمینارشاد اجتماعیاسلامی|اسلامی]]
* [[وزارت صنایعکار و معادنامور اجتماعی|اجتماعی]]
* [[وزارت علوم، تحقیقات و فناوریکشور|کشور]]
* است
* [[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی]]
* [[وزارت کار و امور اجتماعینفت|نفت]]
* [[وزارت کشورصنعت، معدن و تجارت|تجارت]]
* [[وزارت مسکنراه و شهرسازی|شهرسازی]] در وزارتخانه‌های جدید ادغام شده است
* [[وزارت نفتآموزش و پرورش]]
* [[وزارت صنعت،ارتباطات معدنو وفناوری تجارتاطلاعات]]
* [[وزارت راه و شهرسازیاطلاعات]]
* [[وزارت نیروامور اقتصادی و دارایی]]
* [[وزارت اطلاعاتامور خارجه]]
* [[وزارت دادگستریبهداشت، درمان و آموزش پزشکی]]
* [[وزارت دفاعتعاون، کار و رفاه اجتماعی]]
*[[وزارت جهاد کشاورزی]]
*[[وزارت دادگستری]]
*[[وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح]]
*[[وزارت صنعت، معدن و تجارت]]
*[[وزارت راه و شهرسازی]]
*[[وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]]
* [[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی]]
*[[وزارت کشور (ایران)|وزارت کشور]]
*[[وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری]]
*[[وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران|وزارت نفت]]
*[[وزارت نیرو]]
* [[وزارت آموزشورزش و پرورشجوانان]]
 
== جستارهای وابسته ==
۱۸۸

ویرایش