تفاوت میان نسخه‌های «سلمان بن عبدالعزیز آل سعود»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: استفادهٔ زیاد از تگ یا الگوی سرخط
|father = [[ملک عبدالعزیز|ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن آل سعود]]
|mother = [[حصه سدیری|حصه بنت احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن ترکی السدیری]]
|spouse = * فهده بنت فلاح بن سلطان بن فلاح بن راکان بن فلاح بن مانع بن حثلین العجمی (مادر ولیعهد سعودی [[محمد بن سلمان|محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود]])
* سلطانه بنت ترکی بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن ترکی السدیری
* ساره بنت فیصل بن ضیدان ابو اثنین السبیعی
* وفاء بنت عبدالله الشهری
* سلطانه بنت مندیل المندیل الخالدی
|issue = * پسران:<br/>۱- فهد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود<br/>۲- [[سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود]]<br/>۳- احمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود<br/>۴- عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود<br/>۵- [[فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود]]<br/>۶- [[محمد بن سلمان|محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود]] (ولیعهد آل سعود)<br/>۷- ترکی بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود<br/>۸- [[خالد بن سلمان آل سعود|خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود]]<br/>۹- نایف بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود<br/>۱۰- بندر بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود<br/>۱۱- راکان بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود<br/>۱۲- سعود بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود
* دختران:<br/>حصه بنت سلمان بن عبدالعزیز آل سعود
|birth_date = {{تولد و سن|۱۹۳۵|۱۲|۳۱}}