درشهوار سلطان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
{{جعبه اطلاعات خانواده سلطنتی|name=Dürrüşehvarدرشهوار Sultanسلطان|full name={{lang-tr|Hatice Hayriye Ayşe Dürrüşehvar Sultan}}{{سخ}}{{lang-ota|خدیجه خیریه عائشهعایشه درشهوار سلطان}}|title=Princessشاهزاده consortخانم of [[Berar Division|Berar]]{{سخ}}Imperial Princess of the [[Ottoman Empire]]عثمانی|image=Cecil Beaton Photographs- Political and Military Personalities; Durri Shehvar, Princess IB783.jpg|caption=|birth_date={{birth date|1914۱۹۱۴|1۱|26۲۶|df=y}}|birth_place=Çamlıcaکاخ Palace,چاملیکا، [[Üsküdarاسکدار]],، [[Istanbulاستانبول]],، [[Ottomanامپراتوری Empireعثمانی]]|death_date={{death date and age|2006۲۰۰۶|2۲|7۷|1914۱۹۱۴|1۱|26۲۶|df=y}}|death_place=[[Londonلندن]],، [[Englandانگلستان]]|burial_place=[[Brookwoodقبرستان Cemeteryبروکوود]]|father=[[Abdulmejidعبدالمجید IIدوم]]|mother=[[Mehistiمهستی Hanımخانم]]|house=[[Ottomanخاندان dynasty|Ottomanعثمانی]] (byهنگام birthتولد){{سخ}}[[Asaf Jahi dynasty|Asafخاندان Jahiاصف‌جاه]] (byهنگام marriageازدواج)|house-type=Dynastyخاندان|spouse=[[Azamاعظم Jahجاه]]|issue=[[Mukarramمکرم Jahجاه]]{{سخ}}[[Muffakhamمفخم Jahجاه]]}} [[بیگم]] صاحبه '''خدیجه خیریه عایشه دُرِّشَهْوار سلطان''' ({{Lang-ota|خدیجه خیریه عائشه درشهوار سلطان}}؛ 26۲۶ ژانویه 1914؛۱۹۱۴؛ فوریه 2006۲۰۰۶) دختر [[عبدالمجید دوم]] [[خاندان عثمانی|از سلسله عثمانی بود]] که آخرین [[خاندان عثمانی|وارث مشهور]] به [[امپراتوری عثمانی|تاج]] و [[امپراتوری عثمانی|تخت شاهنشاهی عثمانی]] و آخرین [[فهرست خلفا|خلیفه]] خلافت عثمانی بود. وی عناوین شاهزاده خانم برار را از طریق ازدواج، و شاهزاده خانم [[امپراتوری عثمانی|امپراطوری عثمانی]] با تولد قبل از الغاء سلطنت در سال 1922۱۹۲۲ داشت.
== منابع ==
{{پانویس}}