تفاوت میان نسخه‌های «شاهنشاهی هخامنشی»

منبع دهی
(اصلاح محتوا، پیوند به داخل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(منبع دهی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
دربارهٔ دوره هخامنشیان سه گروه منبع کتبی که از نظر اعتبار، حجم و نحوه بیان بسیار متفاوت است، در دست است. این منابع عبارت است از: سنگ نبشته‌های شاهان، گزارش‌های کم و بیش مفصل نویسندگان یونانی و رومی و لوح‌های بی‌شمار گلی با متن‌های کوتاه و به ویژه لوح‌های دیوانی تخت جمشید به زبان عیلامی.<ref>از زبان داریوش، هاید ماری کخ-مترجم پرویز رجبی-ص۱۷شابک:۳-۴-۹۰۳۸۰-۹۶۴</ref>
===[[بایگانی‌های اداری تخت جمشید|لوح های گلی تخت جمشید]]===
این الواح در حفاری های خزانه ی تخت جمشید کشف شده اند و تعداد آن ها به بیش از ٣٠ هزار لوح می رسد . اندازه هر یک از این الواح به اندازه ی یک کف دست است و با روی آن به ایلامی نوشته شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب|عنوان=تخت جمشید از آغاز تا فرجام، نوشته ی محمد کاظم توانگر زمین}}</ref><ref name=":1">{{یادکرد کتاب|عنوان=کهندیار، جلد اول، نوشته بهنام محمد پناه}}</ref><ref name=":2">{{یادکرد کتاب|عنوان=از کورش کبیر تا داریوش کبیر، نوشته ی بهنام محمد پناه}}</ref>
 
علت سالم ماندن آن ها را پخته شدن آن ها بر اثر به آتش کشیدن تخت جمشید توسط اسکندر می دانند.<ref name=":2" /><ref name=":1" />
 
این الواح اطلاعات دقیق و زیادی در مورد چگونگی زندگی مردم درآن زمان و نحوه ی اداره امپراطوری هخامنشیان بدون واسطه ی مورخان، به ویژه مورخان خارجی (تحریف در واقعیت) در اختیار می گذارد.<ref name=":2" />
 
این الوح بیان می کند که تمام افرادی که در ساخت تخت جمشید(پارسه) کار می کردند، علاوه بر حقوق عادلانه، بیمه هم بودند. زنان مانند مروان کار می کردند و حقوق می گرفتند. (در کارهایی مثل دوخت لباس، صیقل دادن نقش برجسته ها و ... .) زنانی که بچه به دنیا می آوردند علاوه بر مرخصی با حقوق مبلغی نیز به عنوان پاداش دریافت می کردند. فروشگاه هایی وجود داشته که کارگران مایحتاج خود را از آنجا می خریدند. <ref name=":1" /><ref name=":2" />نام حدود ۴٠٠ آبادی در این لوح ها بیان شده است، دراین الواح پست های مختلف وحتی نام صاحبان آن ها وجود دارد.<ref name=":0" />
 
اطلاعات این الواح به قدری دقیق است که حتی مثلا مشخص است در مسیر تخت جمشید تا شوش ٢٢ چاپارخانه با فاصله های ٢۴ کیلومتری وجود داشته است.<ref name=":0" />
 
امروزه تنها تعداد کمی از این الواح در ایران (موزه ی ایران باستان) نگهداری می شود و بخش اعظم آن در موزه ی شرق شناسی دانشگاه شیکاگو آمریکا نگهداری می شود.
 
بخش هایی از این الواح:
 
''به هردکامه ی نجار که سرکرده ی ١٠٠ کارگر مصری است که در پارسه کار می کنند، ٣ کرشه و ٢/۵ شکل نقره داده شد ... این مبلغ دستمزد کار برای مدت ۵ ماه است از سال سی و دوم پادشاهی داریوش.''<ref name=":1" />
 
''۵/١ سکه ی نقره برای نجاران و سنگتراشان، ٢/۵ سکه ی نقره برای زرگران و یک پیمانه شربت برای هرکدام از ٧۴ کارگر سوری که در کاخ ستوندار کار می کرده اند.''<ref name=":2" />
 
[[پرونده:Persepolis clay tablet.jpg]]
۴۲۹

ویرایش