تبلیغی جماعت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
{{منبع|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۳}}
'''جماعت تبلیغ''' (به [[اردو]]: تبلیغی جماعت، به [[عربی]]: جماعة التبلیغ، به [[بنگالی]]: तबलीगी जमात)یکی از جنبش‌های اسلامی معاصر، در سال ۱۹۲۶ [[مولانا محمدالیاس]] این جنبش را به منظور تبلیغ اسلام، از منطقه ای در نزدیکی [[دهلی]]، [[هند]] آغاز کرد.
. هدف از جماعت تبلیغ در ابتدا آن بود که مسلمانان اهل هندوستان به دلیل همزیستی با هندوها با دین و احکام اسلامی و شریعت فاصله گرفته بودند و فرهنگ و آداب هندو در آنان رواج یافته بود به ویژه در نسل جوان آن زمان؛ و برای بهتر فهمیدن بهترازایناین حرکت به کتاب حیات الصحابه نوشته علامه مولانا محمدیوسف فرزندمولانافرزند مولانا الیاس مراجعه شود. دراین جنبش جوانان مسلمان در مساجد نام‌نویسی می‌کردند و بعد به گروه‌های چند نفره تقسیم می‌شوندواز۳روزثبتمی‌شوند نامو از ۳ روز تا کرده۴ تا۴ماهماه و طبق قرعه هر گروه رهسپار یک منطقه می‌شد که در آنجا با مردم بومی تبادل نظر و اندیشه می‌کردند و خود اعضاء گروه در محیطی قرار میگرفتدمی‌گرفتد که تمام وقت شانوقت‌شان به مسائل دینی و اسلامی معطوف می‌شد و از زندگی روزمره رهایی می‌یافتند و به نوعی تمرینی بود برای اسلامی زندگی کردن، به سرگروه در جماعت تبلیغ امیر گفته می‌شود، بتدریجبه تدریج جنبش جماعت تبلیغ از شبه قاره هند به سراسر منطقه و بعدها به سراسر جهان گسترش یافت. در یکصد و شصت کشور مراکز جماعت تبلیغ فعالیت دارند، در مرام نامه جماعت تبلیغ آمده‌است ک.که با سیاست حکام و دولت کاری ندارند و تنها هدف شانهدف‌شان فرهنگی و اجتماعی است به همین دلیل مانعی برای گسترش آن تراشیده نشده‌است، در بسیاری کشورها حرکت جماعت تبلیغ باعث کاهش جرم و جرایم در میان جوانان کم سواد و فقیر شده‌است، علتش را کسانی که در بطن این حرکت هستند این چنین وانمود می‌کنند که این‌ها افرادی هستندکه باهزینه شخصی خودشان و بدون هیچ چشم داشتی درمساجدبه ارشاددیگران میپردازنددرضمن سبب اصلاح خوداین اشخاص میگرددچون درفضای ملکوتی مسجدقرارمی‌گیرنداصول این حرکت بر۶صفت بناشده اول کلمه طیبه لااله الاالله ومحمدالرسول الله دوم نمازسوم علم وذکرچهارم اکرام مسلم پنجم اخلاص نیت ششم دعوت وتبلیغ. در ایران بزرگترین مرکز جماعت تبلیغ در شهر زاهدان است. همچنین در جزیره قشم، بندر خمیر، ترکمن صحرا، خواف، تایباد، تربت جام، لنگه، سنندج، تالش و سراوان مراکز جماعت تبلیغ وجود داردنشده‌است.
 
در بسیاری کشورها حرکت جماعت تبلیغ باعث کاهش جرم و جرایم در میان جوانان کم سواد و فقیر شده‌است، علتش را کسانی که در بطن این حرکت هستند این چنین وانمود می‌کنند که این‌ها افرادی هستند که باهزینه شخصی خودشان و بدون هیچ چشم داشتی درمساجد به ارشادد یگران می‌پردازند در ضمن سبب اصلاح خود این اشخاص می‌گردد چون درفضای ملکوتی مسجد قرار می‌گیرند اصول این حرکت بر۶ صفت بنا شده؛ اول کلمه طیبه لااله الاالله ومحمدالرسول الله دوم نمازسوم علم وذکر چهارم اکرام مسلم پنجم اخلاص نیت ششم دعوت وتبلیغ. در ایران بزرگترین مرکز جماعت تبلیغ در شهر زاهدان است. همچنین در جزیره قشم، بندر خمیر، ترکمن صحرا، خواف، تایباد، تربت جام، لنگه، سنندج، تالش و سراوان مراکز جماعت تبلیغ وجود دارد.{{مدرک|date=سپتامبر ۲۰۱۹}}
 
== منابع ==