باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن الگوی قفل (وظیفهٔ ۷)
{{pp-semi-indef|small=yes}}
{{جعبه اطلاعات امام شیعه
| نام = علی بن موسی
۸٬۱۰۱

ویرایش