تفاوت میان نسخه‌های «جاکی»

۳٬۰۴۸ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
جز
'''جاکی''' نام ایلی از ایلات [[کهگیلویه]] است . این ایل بدو شعبه ٔ بزرگ چهار بنیچه و [[لیراوی]] منقسم میشوند: اول چهار بنیچه که نیز مشتمل بر چهار قسمت است: بویراحمدی ، چرام ، دشمن زیاری ، نوئی . دوم لیراوی ، که مشتمل بر دو قسمت است: لیراوی دشت ، لیراوی کوهستانی که این دومی نیز بچهار ایل قسمت گشته: بهمئی شیرعلی ، طیبی ، یوسفی ، شهروئی .
 
نیز نام یکی از طوایف ایل قشقائی ایران ، مرکب از چهل خانوار که در جره و فاسو سکونت دارند.
 
حمداله مستوفی اشاره به مهاجرت طوایف [[کرد]] از مناطق جبل السماق (كردستان سوریه کنونی) به مناطق [[لر بزرگ]] و [[لر کوچک]] می کند. حمداله مستوفی در سال (730 ه.ق/1330م)، از ایل [[ممسنی]] و [[بختیاری]] نام میبرد كه همراه با 24 طایفه دیگر [[كرد]] از كردستان سوریه، به مناطق کوه گیلویه و بختیاری و لرستان کنونی كوچ كردند. این رویداد در اوایل سده ششم هجری رخ داد.
 
در سنه ی خمسایه (500ق.) قریب صد خانه [[کرد]]، از جبل السماق شام (كردستان سوریه)، به سبب وحشتی که ایشان را با مهتر قوم خود افتاده بود، به لرستان امدند و در خیل احفاد [[محمد خورشید]] که وزرا بودند نزول کردند، برسبیل رعیتی. بزرگ ایشان ابوالحسن [[فضلویه|فضلوی]] بود ... او را پسری علی نام بود. چون علی درگذشت، از او پسری محمد نام بماند. چون او نیز نماند، پسری ابوطاهر [[فضلویه|فضلوی]] کنیت داشت. جوانی شجاع بود ... ابوطاهر به صلح و جنگ به وعد و وعید و فریب و شکیب توانست ملک لرستان در ضبط اورد و چون تمکین و استقرار یافت ، هوس استقلال کرد و خود را اتابک خواند و عصیان نمود و کار ان ملک بر او قرار گرفت، در سنه ی خمسین و خمس مایه. بعد از مدتی درگذشت و پنج پسر یادگار گذاشت: [[هزاراسپ]] و بهمن و عمادالدین پهلوان و نصرة الدین ایلواکوش و قزل. به حکم وصیت و اتفاق برادران.
 
اتابک [[هزاراسپ]] که مهین و بهین همه بود ، قائم مقام پدر شد و عدل و داد ورزید . در عهد او ملک لرستان رشک بهشت گشت و بدین سبب اقوام بسیار از جبل السماق شام (كردستان سوریه کنونی) بدو پیوستند:
 
[[آسترکی]]، مماکویه، [[بختیاری]]، جوانکی بیدانیان، زاهدیان، علائی، کوتوند، بتوند، بوازکی، شوند، زاکی، [[جاکی]]، هارونی، اشکی، [[لیراوی|کوی لیراوی]]، ممویی، یحفومی، کمانکشی، [[ممسنی|مماسنی]]، ارملکی، توانی، کسدانی، مدیحه، اکورد، کولارد و دیگر قبائل که انساب ایشان معلوم نیست.
 
*[[اتابکان لرستان]]
 
*منابع:
 
*تاریخ گزیده حمدالله مستوفی
*اتابکان لرستان در لغت نامه دهخدا
*اتابکان لر بزرگ در لغت نامه دهخدا
*اتابکان لر کوچک در لغت نامه دهخدا
*جاکی از لغت نامه دهخدا