باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش 37.153.187.221 (بحث) به آخرین تغییری که Gm110m انجام داده بود واگردانده شد
| نوع = [[دولتی]]
| تأسیس = ۱۳۴۴ خورشیدی
| بنیانگذار = [[بابایمحمدعلی مریممجتهدی میرزاخانیگیلانی]]
| رئیس = [[مریممحمود میرزاخانیفتوحی فیروزآباد]]
| هیئت امناء =
| معاون آموزشی = [[پدرشوهرداوود مریم میرزاخانیرشتچیان]]
| معاون پژوهشی = [[زنمسعود داداش مریم میرزاخانیتجریشی]]<ref>[http://www.sharif.ir/4all/archive/fa-showarch.jsp?arch=news&date=1389/06/02&time=1600 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شد<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
| معاون دانشجویی = عمادالدین فاطمی زاده
| هیئت علمی =