تفاوت میان نسخه‌های «زنبور عسل»

جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: درموقعیت‌های⟸در موقعیت‌های، تخمریزی⟸تخم‌ریزی)
== زنبور عسل و باروری گل‌ها ==
[[پرونده:گلها و گیاهان دارویی، روستای خفر پادنا در ایران 31.jpg|جایگزین=یک زنبور عسل در حال جمع‌آوری شهد گلها|بندانگشتی|230x230پیکسل|یک زنبور عسل در حال جمع‌آوری شهد [[گل]]ها]]
برآورد می‌شود که زنبور عسل در تهیه و تولید یک سوم غذای بشری سهیم باشد؛ و این بدان معنی نیست که [[عسل]] یک سوم غذای بشری است، بلکه باید گفت که زنبور عسل نقش مهمی در باروری گیاهان دارد و اگر زنبور نبود چه بسا که در بسیاری از اوقاتاوقاا بارور می‌سازد، وبنا به اظهارات اتحادیه ملی پرورش دهندگان زنبور عسل در فرانسه، زنبور عسل اقدام به تلقیحان سیب به میزان ۷۰٪ و [[توت فرنگی]] و [[گیلاس]] به میزان ۸۰٪ و درختان میوه دار کوچک به میزان ۹۰٪ و [[شبدر]] و [[یونجه]] بنفش به میزان ۱۰۰٪ می‌نماید و اگر زنبور عسل نباشد، میزان تولیدات گیاهی به شدت کاهش می‌یافت و بدین گونه قبل از این که به موضوع اهمیت تولید عسل بپردازیم، باید کمی واقع بین باشیم و دریابیم که زندگی ما بدون زنبور عسل بسیار دشوار می‌شد. باغداران و کشاورزان به خوبی از نقش زنبور عسل در باروری گیاهان امکان‌پذیرو نبود.افزایش محصولات کشاور
زنبور عسل وقتی بر روی گلی می‌نشیند، [[گرده|دانه‌های گرده]] را از اندام نرینه گل (پرچم) با خود برمی‌دارد و هنگامی که به سوی گل دیگری می‌رود، با این [[گرده|دانه‌های گرده]] اندام مادینه گیاه (تخمدان) را بارور می‌سازد، وبنا به اظهارات اتحادیه ملی پرورش دهندگان زنبور عسل در فرانسه، زنبور عسل اقدام به تلقیح و باروری گل [[آفتابگردان]] و درختان سیب به میزان ۷۰٪ و [[توت فرنگی]] و [[گیلاس]] به میزان ۸۰٪ و درختان میوه دار کوچک به میزان ۹۰٪ و [[شبدر]] و [[یونجه]] بنفش به میزان ۱۰۰٪ می‌نماید و اگر زنبور عسل نباشد، میزان تولیدات گیاهی به شدت کاهش می‌یافت و بدین گونه قبل از این که به موضوع اهمیت تولید عسل بپردازیم، باید کمی واقع بین باشیم و دریابیم که زندگی ما بدون زنبور عسل بسیار دشوار می‌شد. باغداران و کشاورزان به خوبی از نقش زنبور عسل در باروری گیاهان و افزایش محصولات کشاورزی آگاه هستند و به همین علت هیچ‌گاه در اجاره دادن باغ‌های خود به پرورش دهندگان زنبور عسل تردید نمی‌کنند و بدین وسیله سعی می‌کنند که میزان تولید محصولات خود را دوبرابر سازند.
 
جمع‌آوری [[شهد]] - [[گرده]] - آب - [[بره موم]] - پاسبانی از کندو - تولید عسل - رسیدگی به ملکه - پرورش نوزادان - رسیدگی به کندو و پاکیزگی آن از بیشترین وظایف زنبورهای کارگر می‌باشد.
کاربر ناشناس