تفاوت میان نسخه‌های «طایفه زند»

به نسخهٔ 24645512 ویرایش UnitedPowers برگردانده شد: اصلاح خرابکاری. (توینکل)
(افزودن الگوی قفل (وظیفهٔ ۷))
(به نسخهٔ 24645512 ویرایش UnitedPowers برگردانده شد: اصلاح خرابکاری. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
'''طایفه زند''' یکی از [[طوایف لک ایران|طوایف لک]] است<ref name="iranica-perry">{{cite web|last1=Perry|first1=John|title=ZAND DYNASTY|url=http://www.iranicaonline.org/articles/zand-dynasty|website=www.iranicaonline.org|publisher=Encyclopaedia Iranica|accessdate=24 March 2017|language=en|quote=The founder of the dynasty was Moḥammad Karim Khan b. Ināq Khan (...) of the Bagala branch of the Zand, a pastoral tribe of the Lak branch of Lors (perhaps originally Kurds; see Minorsky, p. 616) (...)}}</ref><ref name="Cambridge">''...the bulk of the evidence points to their being one of the northern Lur or Lak tribes, who may originally have been immigrants of Kurdish origin.'', Peter Avery, William Bayne Fisher, Gavin Hambly, Charles Melville (ed.), ''The Cambridge History of Iran: From Nadir Shah to the Islamic Republic'', Cambridge University Press, 1991, {{ISBN|978-0-521-20095-0|en}}, [https://books.google.com/books?id=H20Xt157iYUC&pg=PA64 p. 64.]</ref> که شاخه‌ای از [[مردم لر|لرهای شمالی]] هستند.<ref name="iranica-perry" /><ref>''the bulk of the evidence points to their being one of the northern Lur collectively called Lak , who may originally have been of Kurdish origin. '',John R. Perry, ''Karim Khan Zand '', 2012, {{ISBN|1-78074-199-5|en}},[https://books.google.com/books?id=hQfrAQAAQBAJ&lpg=PP1&dq=Karim%20Khan%20Zand&pg=PT24#v=onepage&q&f=false p. xx]</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.iranicaonline.org/articles/karim-khan-zand |عنوان =KARIM KHAN ZAND | ناشر =[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] |تاریخ = ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵|تاریخ بازدید = ۲ مارس ۲۰۱۶}}</ref>این طایفه ممکن است اصالت [[مردمان کرد|کردی]] داشته باشند.<ref>{{cite web|title=ʿAŠĀYER (tribes in Iran) – Encyclopaedia Iranica|url=http://www.iranicaonline.org/articles/asayer-tribes|website=www.iranicaonline.org|language=en|quote=After a short period of rule by the Kurdish (or Lor) clan of Zand in the second half of the 12th/18th century, the government of Iran fell into the hands of the another set of Qizilbāš chiefs, those of the Ašāqabāš section of the Qajar tribe.}}</ref><ref name="iranica-perry" /><ref name="Cambridge">''...the bulk of the evidence points to their being one of the northern Lur or Lak tribes, who may originally have been immigrants of Kurdish origin.'', Peter Avery, William Bayne Fisher, Gavin Hambly, Charles Melville (ed.), ''The Cambridge History of Iran: From Nadir Shah to the Islamic Republic'', Cambridge University Press, 1991, {{ISBN|978-0-521-20095-0|en}}, [https://books.google.com/books?id=H20Xt157iYUC&pg=PA64 p. 64.]</ref>خوانین زند خود را [[مردم لر|لر]] معرفی می‌کردند.<ref>{{یادکرد کتاب |کتاب = عقاب کمازان| نام خانوادگی = صدر کشاورز| نام = محمدعلی| سال = ۱۳۶۹| ناشر = چاپ خوشه|مکان = تهران| صفحه = صفحه ۴۵ و ۶۸}}</ref> [[کریم خان زند]] و [[لطفعلی خان زند]] پادشاهان سلسله [[زندیه]] از افراد مشهور این طایفه هستند. جمع کثیری از زند در زمان [[صفویه]] به [[ملایر]] و [[دره گز]] [[خراسان]] تبعید شدند. در دوران صفویه و [[افشار]] ایل زند گاه به [[عثمانی|عثمانیها]] و زمانی به [[افغانها]] می‌تاختند و دارائی آنها را به یغما می‌بردند و با این کار بر آن بودند که دشمنان را از ایران برانند.<ref>http://mehremihan.ir/history/1252-zan-zand.html</ref>
{{pp-semi-indef|small=yes}}
'''طایفه زند''' یکی از [[طوایف لک ایران|طوایف لک]] است<ref name="iranica-perry">{{cite web|last1=Perry|first1=John|title=ZAND DYNASTY|url=http://www.iranicaonline.org/articles/zand-dynasty|website=www.iranicaonline.org|publisher=Encyclopaedia Iranica|accessdate=24 March 2017|language=en|quote=The founder of the dynasty was Moḥammad Karim Khan b. Ināq Khan (...) of the Bagala branch of the Zand, a pastoral tribe of the Lak branch of Lors (perhaps originally Kurds; see Minorsky, p. 616) (...)}}</ref><ref name="Cambridge">''...the bulk of the evidence points to their being one of the northern Lur or Lak tribes, who may originally have been immigrants of Kurdish origin.'', Peter Avery, William Bayne Fisher, Gavin Hambly, Charles Melville (ed.), ''The Cambridge History of Iran: From Nadir Shah to the Islamic Republic'', Cambridge University Press, 1991, {{ISBN|978-0-521-20095-0|en}}, [https://books.google.com/books?id=H20Xt157iYUC&pg=PA64 p. 64.]</ref> که شاخه‌ای از [[مردم لر|لرهای شمالی]] هستند.<ref name="iranica-perry" /><ref>''the bulk of the evidence points to their being one of the northern Lur collectively called Lak , who may originally have been of Kurdish origin. '',John R. Perry, ''Karim Khan Zand '', 2012, {{ISBN|1-78074-199-5|en}},[https://books.google.com/books?id=hQfrAQAAQBAJ&lpg=PP1&dq=Karim%20Khan%20Zand&pg=PT24#v=onepage&q&f=false p. xx]</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.iranicaonline.org/articles/karim-khan-zand |عنوان =KARIM KHAN ZAND | ناشر =[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] |تاریخ = ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵|تاریخ بازدید = ۲ مارس ۲۰۱۶}}</ref><ref>{{cite web|title=ʿAŠĀYER (tribes in Iran) – Encyclopaedia Iranica|url=http://www.iranicaonline.org/articles/asayer-tribes|website=www.iranicaonline.org|language=en|quote=After a short period of rule by the Kurdish (or Lor) clan of Zand in the second half of the 12th/18th century, the government of Iran fell into the hands of the another set of Qizilbāš chiefs, those of the Ašāqabāš section of the Qajar tribe.}}</ref><ref name="iranica-perry" /><ref name="Cambridge">''...the bulk of the evidence points to their being one of the northern Lur or Lak tribes, who may originally have been immigrants of Kurdish origin.'', Peter Avery, William Bayne Fisher, Gavin Hambly, Charles Melville (ed.), ''The Cambridge History of Iran: From Nadir Shah to the Islamic Republic'', Cambridge University Press, 1991, {{ISBN|978-0-521-20095-0|en}}, [https://books.google.com/books?id=H20Xt157iYUC&pg=PA64 p. 64.]</ref><ref>{{یادکرد کتاب |کتاب = عقاب کمازان| نام خانوادگی = صدر کشاورز| نام = محمدعلی| سال = ۱۳۶۹| ناشر = چاپ خوشه|مکان = تهران| صفحه = صفحه ۴۵ و ۶۸}}</ref> [[کریم خان زند]] و [[لطفعلی خان زند]] پادشاهان سلسله [[زندیه]] از افراد مشهور این طایفه هستند. جمع کثیری از زند در زمان [[صفویه]] به [[ملایر]] و [[دره گز]] [[خراسان]] تبعید شدند. در دوران صفویه و [[افشار]] ایل زند گاه به [[عثمانی|عثمانیها]] و زمانی به [[افغانها]] می‌تاختند و دارائی آنها را به یغما می‌بردند و با این کار بر آن بودند که دشمنان را از ایران برانند.<ref>http://mehremihan.ir/history/1252-zan-zand.html</ref>
 
رسالهٔ دکتری جان. ر. پری در[[دانشگاه کمبریج]] در سال ۱۹۶۹میلادی در مورد کریم‌خان زند، طایفهٔ زند را این گونه معرفی کرده‌است:
== نام‌های دیگر ==
نام‌های زیر از طوایف «زند» به شمار می‌آیند:
[[زند]]، زندی، زند حقیقی ، زند پور حسین شاهی، شفا زند، ژند، زند اعظم، زند مقدم، زندی پور، پور زند، زند وکیل، زند وکیلی، زند کریمی، زند کشکولی، زند وکیلی، شمس‌اللهی، زند خانه شهری، زند باف، زند کریم خانی، زند لک، [[یافت آبادی|زند یافت آبادی]]، زند بابا رئیسی،اسدی زندی،اورک زندی،رئیسی، زندیه، لشنی زند، لشنی، خواجه پور، زند تابنده ، خواجه پورتادوانی، خواجه، خواجه دوانی
 
== پانویس ==