الگو:Infobox F1 driver: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ترجمه‌اش)
بدون خلاصۀ ویرایش
{{Infobox
| child = {{#if:{{{embed|}}}|yes}}{{{child|}}}
|subbox = {{{subbox|}}}
| bodyclass = biography vcard
| bodystylebodyclass = width:24embiography vcard
|headerstyle = background-color:gainsboro;
| title = {{{name|{{{Name|}}}}}}
|bodystyle = width:24em;
| titleclass = fn
|title = {{{name|{{{Name|}}}}}}|titleclass=fn
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|{{{Image|}}}}}}|size={{{image_size|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{alt|}}}}}
|image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|sizedefault=frameless
| caption = {{{caption|}}}
|image = {{{image|{{{Image|}}}}}}
| headerstyle = background-color: gainsboro
|size = {{{image_size|}}}
|upright = {{{upright|{{{image_upright|1}}}}}}
|alt = {{{alt|}}}}}
|caption = {{{caption|}}}
|label1 = زاده
| data1 = {{br separated entries|{{{birth_name|}}}|{{{birth_date|}}}|{{{birth_place|}}} }}
|label2 = درگذشته
| data2 = {{br separated entries|{{{death_date|}}}|{{{death_place|}}} }}
 
<!-- Formula One career -->
| label1 = زاده
|header3 = {{#if:{{{years|{{{Years|}}}}}}{{{team|{{{Team|}}}}}}{{{teams|{{{Teams|{{{Team(s)|}}}}}}}}}{{{current_team|{{{current team|{{{Current team|{{{2019 Team|}}}}}}}}}}}}{{{car_number|{{{car number|{{{Car number|}}}}}}}}}{{{races|{{{Races|}}}}}}{{{championships|{{{Championships|}}}}}}{{{wins|{{{Wins|}}}}}}{{{podiums|{{{Podiums|}}}}}}{{{points|{{{Points|}}}}}}{{{poles|{{{Poles|}}}}}}{{{fastest_laps|{{{fastest laps|{{{Fastest laps|}}}}}}}}}{{{first_race|{{{first race|{{{First race|}}}}}}}}}{{{first_win|{{{first win|{{{First win|}}}}}}}}}{{{last_win|{{{last win|{{{Last win|}}}}}}}}}{{{last_race|{{{last race|{{{Last race|}}}}}}}}}{{{last_position|{{{last position|{{{Last position|}}}}}}}}}{{{last_season|{{{last season|{{{Last season|}}}}}}}}}|فعالیت در مسابقات جهانی [[فرمول یک]]}}
| data1 = {{br separated entries|{{{birth_date|}}}|{{{birth_place|}}} }}
| label2label4 = درگذشتهملیت
| data2 data4 = {{br separated entries{nationality|{{{death_dateNationality|}}}|{{{death_place|}}} }}
|label5 = سال‌های فعالیت
| header3 = {{#if:{{{Races|}}}{{{Years|}}}|فعالیت در مسابقات جهانی قهرمانی [[فرمول یک]]}}
| data5 = {{{years|{{{Years|}}}}}}
|label6 = {{#if:{{{teams|{{{Teams|{{{Team(s)|}}}}}}}}}|Teams|Team}}
| data6 = {{if empty|{{{teams|{{{Teams|{{{Team(s)|}}}}}}}}}|{{{team|{{{Team|}}}}}}}}
|class7 = org
|label7 = تیم {{CURRENTYEAR}}
| data7 = {{{current_team|{{{current team|{{{Current team|{{{2019 Team|}}}}}}}}}}}}
|label8 = شماره خودرو
| data8 = {{{car_number|{{{car number|{{{Car number|}}}}}}}}}
|label9 = ورودی‌ها
| data9 = {{{races|{{{Races|}}}}}}
|label10 = [[فهرست رانندگان قهرمان فرمول یک جهان|قهرمانی‌ها]]
| data10 = {{{championships|{{{Championships|}}}}}}
|label11 = پیروزی‌ها
| data11 = {{{wins|{{{Wins|}}}}}}
|label12 = سکوها
| data12 = {{{podiums|{{{Podiums|}}}}}}
|label13 = مجموع امتیازات
| data13 = {{{points|{{{Points|}}}}}}
|label14 = آغاز در خط یک
| data14 = {{{poles|{{{Poles|}}}}}}
|label15 = سریع‌ترین دور
| data15 = {{{fastest_laps|{{{fastest laps|{{{Fastest Laps|}}}}}}}}}
|label16 = اولین ورود
| data16 = {{{first_race|{{{first race|{{{First race|}}}}}}}}}
|label17 = نخستین پیروزی
| data17 = {{{first_win|{{{first win|{{{First win|}}}}}}}}}
|label18 = آخرین پیروزی
| data18 = {{{last_win|{{{last win|{{{Last win|}}}}}}}}}
|label19 = آخرین ورود
| data19 = {{{last_race|{{{last race|{{{Last race|}}}}}}}}}
|label20 = {{#if:{{{last_position|{{{last position|{{{Last position|}}}}}}}}}|مقام در [[مسابقات فرمول یک فصل {{{last_season|{{{last season|{{{Last season|}}}}}}}}}|{{{last_season|{{{last season|{{{Last season|}}}}}}}}}]]}}
| data20 = {{{last_position|{{{last position|{{{Last position|}}}}}}}}}
 
<!-- British Formula One career -->
| label4 = ملیت
|header21 = {{#if:{{{bf1_years|{{{bf1 years|{{{BF1 Years|}}}}}}}}}{{{bf1_races|{{{bf1 races|{{{BF1 Races|}}}}}}}}}{{{bf1_championships|{{{bf1 championships|{{{BF1 Championships|}}}}}}}}}{{{bf1_wins|{{{bf1 wins|{{{BF1 Wins|}}}}}}}}}{{{bf1_podiums|{{{bf1 podiums|{{{BF1 Podiums|}}}}}}}}}{{{bf1_points|{{{bf1 points|{{{BF1 Points|}}}}}}}}}{{{bf1_poles|{{{bf1 poles|{{{BF1 Poles|}}}}}}}}}{{{bf1_fastest_laps|{{{bf1 fastest laps|{{{BF1 Fastest laps|}}}}}}}}}|[[British Formula One Championship]] career}}
| data4 = {{{nationality|{{{Nationality|}}}}}}
| label5 label22 = سال‌های فعالیت
| data5 data22 = {{{bf1_years|{{{bf1 years|{{{BF1 Years|}}}}}}}}}
| label6 label23 = تیم‌هامسابقات
| data6 data23 = {{{Team(s)bf1_races|{{{Teamsbf1 races|{{{BF1 Races|}}}}}}}}}
|label24 = قهرمانی‌ها
 
| data24 = {{{bf1_championships|{{{bf1 championships|{{{BF1 Championships|}}}}}}}}}
| label11 = تیم ۲۰۱۴
| class11label25 = orgپیروزی‌ها
| data11 data25 = {{{2014bf1_wins|{{{bf1 wins|{{{BF1 TeamWins|}}}}}}}}}
| label12label26 = 2014 car #سکوها
| data12 data26 = {{{2014bf1_podiums|{{{bf1 Carpodiums|{{{BF1 numberPodiums|}}}}}}}}}
|label27 = امتیازات
<!-- These 2015 placeholders are here to prevent editors "helpfully" renumbering all the subsequent fields, only for the numbers to be changed back at the end of the 2014 season (when the template will include both the 2014 and 2015 information
| data27 = {{{bf1_points|{{{bf1 points|{{{BF1 Points|}}}}}}}}}
| label13 = 2015 team
|label28 = آغاز در خط یک
| data13 = {{{2015 Team|}}}
| data28 = {{{bf1_poles|{{{bf1 poles|{{{BF1 Poles|}}}}}}}}}
| label14 = 2015 car #
|label29 = سریع‌ترین دور
| data14 = {{{2015 Car number|}}}
| data29 = {{{bf1_fastest_laps|{{{bf1 fastest laps|{{{BF1 Fastest laps|}}}}}}}}}
-->
| label15label30 = مسابقاتامضا
| data30 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|sizedefault=85px
| data15 = {{{Races|}}}
|image label16 = قهرمانی‌ها{{{signature|}}}
|size data16 = {{{Championshipssignature_size|}}}
|alt = {{{signature alt|{{{signature_alt|}}}}}}}}
| label17 = برنده‌شدن‌ها
| data31 = {{{module|{{{module1|{{{record template1|{{{career template1|}}}}}}}}}}}}
| data17 = {{{Wins|}}}
| data32 = {{{module2|{{{record template2|{{{career template2|}}}}}}}}}
| label18 = سکوها
| data18 data33 = {{{Podiumsmodule3|{{{record template3|{{{career template3|}}}}}}}}}
| data34 = {{{module4|{{{record template4|{{{career template4|}}}}}}}}}
| label19 = امتیازات در مسابقات
| data19 data35 = {{{Pointsmodule5|{{{record template5|{{{career template5|}}}}}}}}}
|below = {{#if:{{{updated|{{{Updated|}}}}}}|آخرین بروزرسانی در: {{{updated|{{{Updated|}}}}}}.}}
| label20 = آغاز در خط یک
}}<!--
| data20 = {{{Poles|}}}
-->{{#invoke:Check for unknown parameters | check | ignoreblank = y | unknown = {{Main other|[[رده:صفحه‌هایی که از Infobox F1 driver دارای پارامترهای نامعلوم استفاده می‌کنند|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}} | preview = صفحه‌هایی که از [[الگو:infobox F1 driver]] دارای پارامترهای نامعلوم استفاده می‌کنند "_VALUE_" | embed | child | subbox | name | Name | image | Image | image_size | upright | image_upright | alt | caption | birth_name | birth_date | birth_place | death_date | death_place | nationality | Nationality | years | Years | teams | Teams | Team(s) | team | Team | current_team | current team | Current team | 2019 Team |car_number | car number | Car number | races | Races | championships | Championships | wins | Wins | podiums | Podiums | points | Points | poles | Poles | fastest_laps | fastest laps | Fastest laps | first_race | first race | First race | first_win | first win | First win | last_win | last win | Last win | last_race | last race | Last race | last_position | last position | Last position | last_season | last season | Last season | bf1_years | bf1 years | BF1 Years | bf1_races | bf1 races | BF1 Races | bf1_championships | bf1 championships | BF1 Championships | bf1_wins | bf1 wins | BF1 Wins | bf1_podiums | bf1 podiums | BF1 Podiums | bf1_points | bf1 points | BF1 Points | bf1_poles | bf1 poles | BF1 Poles | bf1_fastest_laps | bf1 fastest laps | BF1 Fastest laps | signature | signature_size | signature alt | signature_alt | module | module1 | module2 | module3 | module4 | module5 | record template1 | record template2 | record template3 | record template4 | record template5 | career template1 | career template2 | career template3 | career template4 | career template5 | updated | Updated
| label21 = سریعترین دور
}}<noinclude>
| data21 = {{{Fastest laps|}}}
{{Documentation}}<!-- place category and language links on the /doc sub-page, not here -->
| label22 = اولین مسابقه
</noinclude>
| data22 = {{{First race|}}}
| label23 = اولین برنده‌شدن
| data23 = {{{First win|}}}
| label24 = آخرین برنده‌شدن
| data24 = {{{Last win|}}}
| label25 = آخرین مسابقه
| data25 = {{{Last race|}}}
| label26 = {{#if:{{{Last position|}}}|[[مسابقات فرمول یک فصل {{{Last season|۲۰۱۴}}}|رتبه در {{{Last season|۲۰۱۴}}}]]}}
| data26 = {{{Last position|}}}
 
| header27 = {{#if:{{{BF1 Years|}}}|فعالیت در مسابقات قهرمانی فرمول یک بریتانیا}}
| label28 = سال‌های فعالیت
| data28 = {{{BF1 Years|}}}
| label29 = مسابقات
| data29 = {{{BF1 Races|}}}
| label30 = قهرمانی‌ها
| data30 = {{{BF1 Championships|}}}
| label31 = برنده‌شدن
| data31 = {{{BF1 Wins|}}}
| label32 = Podium finishes
| data32 = {{{BF1 Podiums|}}}
| label33 = امتیازات در مسابقات
| data33 = {{{BF1 Points|}}}
| label34 = [[Pole position]]s
| data34 = {{{BF1 Poles|}}}
| label35 = سریعترین دور
| data35 = {{{BF1 Fastest laps|}}}
| below = {{#if:{{{updated|{{{Updated|}}}}}}|Last updated on: {{{updated|{{{Updated|}}}}}}.}}
}}<noinclude>{{documentation}}<!-- place category and language links on the /doc sub-page, not here --></noinclude>