تفاوت میان نسخه‌های «مدال کاپلی»

|۱۷۹۸ ||[[پرونده:Charles Hatchett 2.jpg|75px]]||{{sortname|جرج|شاکبرگ-ایولین}} و
[[چارلز هاچت]]
||به خاطر «مکاتبات مختلف او با انجمن سلطنتی که در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد.» (اولینایولین)
به خاطر «مکاتبات مختلف او با انجمن سلطنتی در مورد شیمی که در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد.» (هاچت)
||<ref>{{cite web|url=http://oxforddnb.com/view/article/12595?&docPos=55&backToResults=|title=Oxford DNB article:Hatchett, Charles (subscription needed)|year=2004|publisher=Oxford University Press|accessdate=2009-01-29}}</ref>
|۱۸۶۷ ||[[پرونده:Voyages_de_la_Commission_scientifique_du_Nord,_en_Scandinavie,_en_Laponie,_au_Spitzberg_et_aux_Feröe_-_no-nb_digibok_2009040211001-118.jpg|75px]]||{{sortname|کارل ارنست |فون بائر |}}||||<ref name="od"/>
|-
|۱۸۶۸ ||[[پرونده:Wheatstone Charles drawing 1868.jpg|75px]]||{{sortname|چارلز |ویتستون|}}||"||<ref name="od"/>
|-
|۱۸۶۹ ||[[پرونده:Henri Victor Regnault.jpg|75px]]||{{sortname|آنری ویکتور| رگنولت|}}||||<ref name="od"/>
|۱۹۰۹ ||[[پرونده:Hill1905.jpg|75px]]||{{sortname|جورج ویلیام |هیل|}}||||<ref name="od2"/>
|-
|۱۹۱۰ ||[[پرونده:Francis Galton 1850s.jpg|75px]]||{{sortname|فرانسیس |گالتون|}}||به خاطر «پژوهش‌هایش در مورد وراثت»||<ref name="od2"/>
|-
|۱۹۱۱ ||[[پرونده:George Darwin sepia tone.jpg|75px]]||{{sortname|جورج |داروین|}}|| ||<ref name="od2"/>
|۱۹۱۳ ||[[پرونده:Ray Lankester.png|75px]]||{{sortname|ری |لنکستر|}}||||<ref>{{cite web|url=http://sabella.mba.ac.uk/1304/01/Obituary_Edwin_Ray_Lankester_.pdf|format=PDF|title=Obituary: Edwin Ray Lankester|publisher=National Marine Biological Laboratory|accessdate=2009-02-05}}</ref>
|-
|۱۹۱۴ ||[[پرونده:J.J Thomson.jpg|75px]]||{{sortname|جوزف جان |تامسون|}}||به خاطر «کشفیاتش در علم فیزیک»||<ref name="od2"/>
|-
|۱۹۱۵ ||[[پرونده:Ivan Pavlov NLM3.jpg|75px]]||{{sortname|ایوان| پاولف|}}|| ||<ref name="od2"/>
|۱۹۱۶ ||[[پرونده:James Dewar.jpg|75px]]||{{sortname|جیمز |دیوئر|}}|| ||<ref name="od2"/>
|-
|۱۹۱۷ ||[[پرونده:Pierre Paul Émile Roux 2.jpg|75px]]||{{sortname|Pierre Paul Émile|Roux|}}||"||<ref>{{cite web|url=http://journals.royalsociety.org/content/fwufe488th0mvhlj/|title=Notes and Records of the Royal Society|publisher=Royal Society Publishing|accessdate=2009-02-05}}</ref>
|-
|۱۹۱۸ ||[[پرونده:Hendrik Antoon Lorentz.jpg|75px]]||{{sortname|هندریک| لورنتز|}}||به خاطر «پژوهش‌اش در ریاضی فیزیک»||<ref name="od2"/>
|-
|۱۹۱۹ ||||{{sortname|Williamویلیام|Baylissبیلیس|}}||به خاطر «پژوهش‌هایش در فیزیولوژی و بیوفیزیک» ||<ref name="od2/>
|-
|۱۹۲۰ ||[[پرونده:Horace Tabberer Brown c1889.jpg|75px]]||{{sortname|Horace Tabberer|Brown|}}|| &||<ref>{{cite web|url=http://www.biochemj.org/bj/019/0165/0190165.pdf|format=PDF|title=Obituary notice: Horace Tabberer Brown|publisher=Biochemical Journal|accessdate=2009-02-05}}</ref>
|-
|۱۹۲۱ ||[[پرونده:No image.svg|75px]]||{{sortname|جوزف |لارمر|}}||به خاطر «پژوهش‌هایش در ریاضی فیزیک»||<ref>{{cite web|url=http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Larmor.html|title=Larmour summary|publisher=University of St Andrews|accessdate=2009-02-05}}</ref>
|۱۹۳۲ ||[[پرونده:Portrait of George Ellery Hale.jpg|75px]]||{{sortname|جرج الری |هیل|}}||||<ref>{{cite web|url=http://www.fi.edu/learn/case-files/hale-2863/reward.html |title=George Ellery Hale: Acknowledgements |publisher=[[Franklin Institute]] |accessdate=2009-02-15 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20081230012832/http://www.fi.edu/learn/case-files/hale-2863/reward.html |archivedate=2008-12-30 |df=}}</ref>
|-
|۱۹۳۳ ||||{{sortname|Theobaldتئوبالدتئوبالد|اسمیت|}}||به خاطر «پژوهش و مشاهدهٔ او بر روی بیماری انسان و حیوان»||<ref>{{cite journal|title=Award of the Copley Medal of the Royal Society to Professor Theobald Smith|publisher=Smithsonian Astrophysical Observatory|bibcode=1933Sci....78R.598.|doi=10.1126/science.78.2035.598|volume=78|journal=Science|page=598}}</ref>
|-
|۱۹۳۴ ||[[پرونده:John Scott Haldane 1910.jpg|75px]]||{{sortname|جان اسکات|هالدین|}}||<ref>{{cite web|url=http://oxforddnb.com/view/article/33642?&docPos=128&backToResults=|title=Oxford DNB article: Haldane, John Scott (subscription needed)|year=2004|publisher=Oxford University Press|accessdate=2009-02-15}}</ref>
|-
|۱۹۳۵ ||[[پرونده:CTR Wilson.jpg|75px]]||{{sortname|چارلز تامسون ریس |ویلسون|}}||||<ref>{{cite web|url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1927/wilson-bio.html|title=C.T.R.Wilson – Biography|publisher=Nobel Foundation|accessdate=2009-02-15}}</ref>
|۱۹۴۰ ||[[پرونده:Langevin.jpg|75px]]||{{sortname|پل |لانژون|}}||||<ref>{{cite journal|url=http://www.nature.com/nature/journal/v146/n3710/abs/146750a0.html|title=Medal Awards of the Royal Society|publisher=[[Nature (journal)|Nature]]|accessdate=2009-02-15|volume=146|doi=10.1038/146750a0|journal=Nature|pages=750–752|bibcode=1940Natur.146..750.}}</ref>
|-
|۱۹۴۱ ||[[پرونده:Thomas Lewis (cardiologist).jpg|75px]]||{{sortname|Thomasتوماس|Lewisلوئیز|Thomas Lewis (cardiologist)}}||"Forبه خاطر «بررسی hisهای clinicalبالینی andو experimentalتجربی investigationsوی uponبر theروی mammalianقلب heart"پستانداران»||<ref>{{cite web|url=http://www.viamedica.pl/gazety/gazeta1/darmowy_pdf.phtml?indeks=96&indeks_art=1262 |title=Thomas Lewis |publisher=Cardiology Journal |accessdate=2009-02-05}}{{dead link|date=May 2016|bot=medic}}{{cbignore|bot=medic}}</ref>
|-
|۱۹۴۲ ||[[پرونده:Robert Robinson organic chemist.jpg|75px]]||{{sortname|رابرت |رابینسون}}||||<ref>{{cite web|url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1947/robinson-bio.html|title=Sir Robert Robinson – Biography|publisher=nobelprize.org|accessdate=2009-02-15}}</ref>
|-
|۱۹۴۳ ||[[پرونده:Joseph Barcroft c1940.jpg|75px]]||{{sortname|Josephجوزف|Barcroftبارکرافت|}}||||<ref>{{cite web|url=http://fn.bmj.com/cgi/content/full/82/1/F75|title=Sir Joseph Barcroft of Cambridge|publisher=Archives of Disease in Childhood |accessdate=2009-02-05}}</ref>
|-
|۱۹۴۴ ||||{{sortname|جی آی |تیلور|}}||||<ref>{{cite web|url=http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Taylor_Geoffrey.html|title=Taylor_Geoffrey summay|publisher=University of St Andrews|accessdate=2009-02-05}}</ref>
|۱۹۵۹ ||[[پرونده:Burnet 2jpg.jpg|75px]]||{{sortname|فرانک مک‌فارلن |بارنت|}}||به خاطر «مشارکت‌های برجسته‌اش در دانش شناخت ویروس‌ها و ایمنی‌شناسی»||<ref>{{cite web|url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1960/burnet-bio.html|title=Sir Frank Macfarlane Burnet – Biography|publisher=nobelprize.org|accessdate=2009-02-05}}</ref>
|-
|۱۹۶۰ ||||{{sortname|Haroldهارولد|Jeffreysجفریز|}}||به خاطر «مشارکت‌های برجسته‌اش در بسیاری از رشته‌های ژئوفیزیک، و همین‌طور نظریه احتمالات و ستاره‌شناسی»||<ref>{{cite web|url=http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Jeffreys.html|title=Jeffreys summary|publisher=University of St Andrews|accessdate=2009-02-05}}</ref>
|-
|۱۹۶۱ ||[[پرونده:Hans Adolf Krebs.jpg|75px]]||{{sortname|هانس آدولف |کربس}}||||<ref>{{cite web|url=http://www.nobel-winners.com/Medicine/hans_adolf_krebs.html|title=Sir Hans Adolf Krebs|publisher=nobel-winners.com|accessdate=2009-02-05}}</ref>
|۱۹۸۶ ||||{{sortname|رودولف |پیرلز}}||||—
|-
|۱۹۸۷ ||||{{sortname|Robinرابین|Hillهیل|Robin Hill (biochemist)}}||||—
|-
|۱۹۸۸ ||[[پرونده:Michael Francis Atiyah.jpg|75px]]||{{sortname|مایکل |عطیه|}}||||<ref>{{cite web|url=http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Atiyah.html|title=Atiyah biography|publisher=University of St Andrews|accessdate=2009-02-15}}</ref>
|۱۹۹۴ ||[[پرونده:No image.svg|75px]]||{{sortname|فریدریش چارلز |فرانک}}||||—
|-
|۱۹۹۵ ||||{{sortname|Frankفرانک|Fennerفنر|}}||||—
|-
|۱۹۹۶ ||[[پرونده:No image.svg|75px]]||{{sortname|الن |کوترل|}}||||<ref>{{cite web|url=http://www.mrs.org/s_mrs/doc.asp?CID=14595&DID=86190|title=MRS Website: Award Presentations|publisher=[[Materials Research Society]]|accessdate=2009-02-15}}</ref>
|-
|۱۹۹۷ ||[[پرونده:No image.svg|75px]]||{{sortname|Hughهیو|Huxleyهاکسلی|}}||||—
|-
|۱۹۹۸ ||||{{sortname|Jamesجیمز|Lighthillلایت‌هیل|}}||||<ref>{{cite web|url=http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Lighthill.html|title=Lighthill summary|publisher=University of St Andrews|accessdate=2009-02-05}}</ref>
|-
|۱۹۹۹ ||[[پرونده:John Maynard Smith.jpg|75px]]||{{sortname|جان مینارد |اسمیت|}}||||<ref>{{cite web|url=http://www.genetics.org/cgi/content/full/168/3/1105|title=John Maynard Smith January 6, 1920 – April 19, 2004 |publisher=[[Genetics (journal)|Genetics]]|accessdate=2009-02-15}}</ref>