خداگرایی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۶ بایت اضافه‌شده ،  ۱۲ سال پیش
برچسب
جز (خداگرایی: خدا پدید اورنده و مالک همه چیز است.)
 
(برچسب)
{{بدون منبع}}
 
خداگرایی مکتبی‌ست فکری که بر پایهٔ آن خدا قادر به انجام هر کاری است و اصل و ریشه هر چیزی به خدا بر می‌گردد.
 
خداگرایی خدا را مالک و افریننده همه هستی می‌داند و خاستگاه و فرجام همه‌چیز معرفی می‌کند.
 
در برخی از موارد خدا‌گراییخداگرایی در برابر انسان گرایی قرار داده شده استشده‌است.
 
به باور خدا‌گراییخداگرایی جهان از تنها ماده ساخته نشده استنشده‌است و چیزی فراتر از جسم و ماده نیز وجود دارد. جهانی فراطبیعی وجود دارد. در خدا‌گراییخداگرایی باور بر این است که روح وجود دارد.