تفاوت میان نسخه‌های «نبرد قادسیه»

به نسخهٔ 27437865 ویرایش Mr MohammadJavad M برگردانده شد: ویرایش فاقد منبع. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(به نسخهٔ 27437865 ویرایش Mr MohammadJavad M برگردانده شد: ویرایش فاقد منبع. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
| map_caption = موقعیت نبرد قادسیه در نقشه
| map_label =
| territory = تسخیر عراق ایران به‌دست خلافت راشدین
| result = پیروزی قاطع [[خلافت راشدین]]
| status =
| combatant1 = [[خلافت راشدین]]
| combatant2 = {{flagicon image|Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg}} [[شاهنشاهی ساسانی|شاهنشاهی ایرانشهر]]
| commander1 = [[سعد بن ابی‌وقاص]]{{سخ}}[[مالک اشتر]]{{سخ}} [[مثنی بن حارث شیبانی]]{{سخ}}[[قعقاع بن عمرو]]{{سخ}}Asim ibn Amr{{سخ}}Abdullah ibn Al-Mutim{{سخ}}Shurhabeel ibn As samt{{سخ}}Zuhra ibn al-Hawiyya{{سخ}}Jarreer bin Abdullah Al-Bijli{{سخ}}[[طلیحه]]{{سخ}}[[Amru bin Ma'adi Yakrib]]
| commander2 = {{flagicon image|Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg}} [[رستم فرخزاد]] {{KIA}}{{سخ}}{{flagicon image|Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg}} [[بهمن جادویه]] {{KIA}}{{سخ}}{{flagicon image|Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg}} [[هرمزان]]{{سخ}}{{flagicon image|Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg}} [[گلینوش]] {{KIA}}{{سخ}}{{flagicon image|Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg}} [[Shahriyar bin Kanara]]{{KIA}}{{سخ}}{{flagicon image|Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg}} [[مهران رازی]]{{سخ}}{{flagicon image|Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg}} [[پیروز خسرو]]{{سخ}}{{flagicon image|Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg}} [[Kanadbak]]{{سخ}}{{flagicon image|Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg}} Grigor II Novirak {{KIA}}{{سخ}}{{flagicon image|Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg}} Tiruyih{{سخ}}{{flagicon image|Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg}} [[Mushegh III Mamikonian|Mushegh III]] {{KIA}}{{سخ}}{{flagicon image|Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg}} [[Javanshir]]{{سخ}}{{flagicon image|Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg}} Nakhiragan
| units1 =