تفاوت میان نسخه‌های «اسلاوی ژیژک»

جز
 
== کتاب‌شناسی ==
* ابژه''ابژهٔ متعالی ایدئولوژی ۱۹۸۹''<ref>The Sublime Object of Ideology</ref> (۱۹۸۹) (این کتاب با ترجمه علی بهروزی تحت عنوان «عینیت ایدئولوژی» منتشر شده‌است.)
 
:''این کتاب با ترجمه علی بهروزی تحت عنوان «عینیت ایدئولوژی» منتشر شده‌است.''
* ''برای اینکه آنها نمی‌دانند چه می‌کنند: کیف به مثابهمثابهٔ یک عامل سیاسی'' (۱۹۹۱).
* ''کژ نگریستن: مقدمه‌ای بر ژاک لاکان از طریق فرهنگ عامه'' (۱۹۹۱) (این کتاب با ترجمهٔ [[مازیار اسلامی]] و [[صالح نجفی]] منتشر شده‌است.)
 
:''این کتاب با ترجمهٔ [[مازیار اسلامی]] و [[صالح نجفی]] منتشر شده‌است''.
* ''از سیمپتوم خود کیف ببرید!: ژاک لاکان در و بیرون از هالیوود'' (۱۹۹۲) (این کتاب با ترجمهٔ فتاح محمدی تحت عنوان "از نشانگان خود لذت ببرید!" منتشر شده‌است.)
 
:''این کتاب با ترجمهٔ فتاح محمدی تحت عنوان "از نشانگان خود لذت ببرید!" منتشر شده‌است''.
* درنگیدن''سرکردن با امر نگاتیومنفی: کانت، هگل،هگل و نقد ایدئولوژی'' ۱۹۹۳
* ''فراایستارهای کیف: شش مقاله در باب زن و علیت'' ۱۹۹۴
*''باقی‌ماندهٔ باقی‌مانده تقسیم ناپذیرتقسیم‌ناپذیر: دربارهٔ شیلینگ و موضوعات مرتبط'' ۱۹۹۶
* ''مغاک آزادی'' ۱۹۹۷
* ''طاعون فانتزی‌ها'' ۱۹۹۷
*''سوژهٔ سوژه ظریفقلقلکی: مرکز غایب هستی‌شناسی سیاسی'' ۱۹۹۹
* ''هنر امر متعالی مبتذل: دربارهٔ بزرگراه گمشده دیوید لینچ'' ۲۰۰۰ (این کتاب با ترجمهٔ مازیار اسلامی منتشر شده‌است.)
 
:''این کتاب با ترجمهٔ مازیار اسلامی منتشر شده‌است''.
* ''مطلق شکننده: یا، چرا میراث مسیحی ارزش جنگیدن دارد؟'' ۲۰۰۰
* آیا ''کسی گفت توتالیتریانیسم؟'' ۲۰۰۱
* ''وحشت از اشک‌های واقعی: [[کریشتوف کیشلوفسکی|کریستوف کیشلوفسکی]] در میان نظریه و پسانظریه'' ۲۰۰۱ (''این کتاب با ترجمهٔ فتاح محمدی منتشر شده‌است''.)
 
:''این کتاب با ترجمهٔ فتاح محمدی منتشر شده‌است''.
:*''دربارهٔ باور'' ۲۰۰۱ (این کتاب با ترجمهترجمهٔ علیکیوان بهروزیآذری تحت عنوان «عینیتنقد ایدئولوژیباورهای مغرب زمین» منتشر شده‌است.'')
* دربارهٔ باور ۲۰۰۱
 
:''این کتاب با ترجمهٔ کیوان آذری تحت عنوان «نقد باورهای مغرب زمین» منتشر شده‌است''.
* ''مرگ دوم اپرا'' ۲۰۰۱
* ''تکرار لنین'' ۲۰۰۱
* ''به بیابان امر واقعی خوش آمدید'' ۲۰۰۲ (این کتاب با ترجمهٔ فتاح محمدی تحت عنوان «به برهوت حقیقت خوش آمدید» منتشر شده‌است.)
 
:''این کتاب با ترجمهٔ فتاح محمدی تحت عنوان «به برهوت حقیقت خوش آمدید» منتشر شده‌است''.
* ''انقلاب در دروازه‌ها'': نوشته‌های برگیده لنین ۲۰۰۲
* اندام‌ها''اندام‌های بدون بدن‌ها'': ''[[ژیل دلوز|دلوز]] و پیامدها'' ۲۰۰۳
* ''عروسک و کوتوله:هسته هستهٔ منحرف مسیحیت'' ۲۰۰۳
* ''پژوهش واقعیت'' (۲۰۰۵)
* ''همسایگان و دیگر هیولاها'' (۲۰۰۶)
* ''چگونه باید لاکان را خواند'' (۲۰۰۶)
* ''پاکدامنی و ترور'' (۲۰۰۷)
* ''در دفاع از دلایل نامقبول'' (۲۰۰۸)
* ''خشونت: یک عقیدهعقیدهٔ بزرگ، یک کتاب کوچک'' (۲۰۰۸)
* ''رخداد''
* ''خشونت: پنج نگاه زیرچشمی'' (۲۰۰۸)
 
== منابع ==