بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
{{col-begin}}
{{col-3}}
=== رشته‌های ورزشی ===
* [[دو و میدانی]]
* [[پرونده:Athletics pictogram.svg|25 px]][[دو و میدانی در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|دو و میدانی]]
* [[بدمینتون]]
* [[پرونده:Badminton pictogram.svg|20 px]][[بدمینتون در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|بدمینتون]]
* [[بسکتبال]]
* [[پرونده:Basketball pictogram.svg|20 px]][[بسکتبال در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|بسکتبال]]
* [[مشت زنی]]
* [[پرونده:Boxing pictogram.svg|25 px]][[بوکس در بازی‌های آسیایی ۱۹۵۴|بوکس]]
* [[دوچرخه سواری]]
* [[Cycling pictogram.svg|25 px]][[دوچرخه‌سواری در بازی‌های آسیایی ۱۹۵۴|دوچرخه‌سواری]]
* [[فوتبال]]
* [[پرونده:Diving pictogram.svg|25 px]][[شیرجه در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|شیرجه]]
* [[هاکی]]
* [[پرونده:Football pictogram.svg|25 px]][[فوتبال در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|فوتبال]]
{{col-3}}
* [[پرونده:Shooting pictogram.svg|25 px]][[تیراندازی در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|تیراندازی]]
* [[تیراندازی]]
* [[پرونده:Swimming pictogram.svg|25 px]][[شنا در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|شنا]]
* [[ورزش شنا|شنا]]
* [[پرونده:Table tennis pictogram.svg|25 px]][[تنیس روی میز در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|تنیس روی میز]]
* [[پینگ پونگ]]
* [[پرونده:Tennis pictogram.svg|25 px]][[تنیس در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|تنیس]]
* [[تنیس]]
* [[پرونده:Volleyball pictogram.svg|25 px]][[والیبال در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|والیبال]]
* [[والیبال]]
* [[پرونده:Water polo pictogram.svg|25 px]][[واترپلو در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|واترپلو]]
* [[وزنه برداری]]
* [[پرونده:Weightlifting pictogram.svg|25 px]][[وزنه‌برداری در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|وزنه‌برداری]]
* [[کشتی (ورزش)|کشتی]]
* [[پرونده:Wrestling pictogram.svg|25 px]][[کشتی در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|کشتی]]
{{col-3}}
{{col-end}}