بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
| gold_MAS = 7 | silver_MAS = 5 | bronze_MAS = 6
| gold_IND = 7 | silver_IND = 3 | bronze_IND = 11
| gold_IRI = 6 | silver_IRI = 8 | bronze_IRI = 17| name_IRI = {{flagicon|1962}} [[ایران در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|ایران]] (IRI)
| gold_INA = 5 | silver_INA = 5 | bronze_INA = 12
| gold_ROC = 5 | silver_ROC = 4 | bronze_ROC = 10
| gold_BIR = 1 | silver_BIR = 0 | bronze_BIR = 4
| gold_SGP = 0 | silver_SGP = 5 | bronze_SGP = 7
| gold_VNM = 0 | silver_VNM = 1 | bronze_VNM = 1| name_VNM = {{flagicon|South Vietnam}} [[ویتنام در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|ویتنام جنوبی]] (VNM)
| gold_CEY = 0 | silver_CEY = 0 | bronze_CEY = 6
| gold_HGK = 0 | silver_HKG = 0 | bronze_HGK = 1| name_HGK = {{flagicon|1959}} [[هنگ کنگ در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|هنگ کنگ]] (HGK)
| gold_HKG = 0 | silver_HKG = 0 | bronze_HKG = 1
}}</onlyinclude>