تفاوت میان نسخه‌های «مارک داکاسیوس»

| ۲۰۰۱ || شوهر کامل || تی.جی. دیلون ||
|-
| ۲۰۰۲ || ''[[مخوف (فیلم ۲۰۰۲)|مخوف]]'' || Ryanرایان Beckettبکت ||
|-
| ۲۰۰۳ || ''[[زاده برای مرگ]]'' || Lingلینگ ||
|-
| ۲۰۰۵ || ''[[حمله خورشیدی (فیلم ۲۰۰۵)|حمله خورشیدی]]'' || Lucasلوکاس Fosterفاستر || تله‌فیلم
|-
| ۲۰۰۵ ||رویکرد نهایی || Katoکاتو ||
|-
| ۲۰۰۶ || فقط دلیر || Steveاستیو "Zaki"زکی Senzakiسنزکی ||
|-
| ۲۰۰۶ || ''[[شکار برای یک عقاب]]'' || rowspan="2"|Lt.ستوان Mattمت Danielsدانیلز ||[[فیلم ویدئویی]]
|-
| ۲۰۰۶ ||[[شکار برای یک عقاب۲: نقطه سقوط]]||[[فیلم ویدئویی]]
|-
| ۲۰۰۶ || ''[[خانه‌به‌دوش (فیلم ۲۰۰۵)|خانه‌به‌دوش]]'' || Sharishشاریش ||
|-
| ۲۰۰۷ ||نام کد: پاک کننده || Ericاریک Hauckهاوک ||
|-
| ۲۰۰۷ ||''[[عامل بیگانه (فیلم ۲۰۰۷)|عامل بیگانه]]''|| Rykkerریکر ||
|-
| ۲۰۰۷ || ''[[من امگا هستم]]'' || Renchard ||
|-
| ۲۰۰۸ ||سقوط گیدئون || Setست ||
|-
| ۲۰۰۹ ||اسکار صرب || Peterپیتر Olsenاولسن Obilichاوبیلیچ ||
|-
| ۲۰۱۰ || ''[[سایه‌ها در بهشت (فیلم ۲۰۱۰)|سایه‌ها در بهشت]]'' || Lt.سرهنگ Maxماکس Forresterفارستر ||
|-
| ۲۰۱۰ ||[[راز سلطان (فیلم ۲۰۱۰)|راز سلطان]]|| ||