تفاوت میان نسخه‌های «لیگ برتر والیبال ایران ۱۳۸۹»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|}
 
== دورجدول پایانیرده‌بندی ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%"
=== رتبه‌بندی ===
|-
{| class="wikitable"
!width=40|Rank
! width=80|رتبه!! width=220|تیم!! width=220|صعود و سقوط
!width=220|تیم
!width=220|صعود یا سقوط
|-bgcolor=ccffcc
| ۱
|align=center|۱||'''[[باشگاه والیبال پیکان|پیکان تهران]]''' || صعود به [[والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا ۲۰۱۱|قهرمانی باشگاه‌های آسیا]]
| align=center|۲|"right"|[[باشگاه والیبال سایپاپیکان|سایپاتهرانپیکان تهران]] ||
|align=center|۱||'''[[باشگاه والیبال پیکان|پیکان تهران]]''' || صعود به [[والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا ۲۰۱۱|قهرمانی باشگاه‌های آسیا ۲۰۱۱]]
|-
| ۲
|align=center|۲||[[باشگاه والیبال سایپا|سایپاتهران]] ||
| align=center|۱۰|"right"|[[باشگاه والیبال پرسپولیسسایپا|پرسپولیسسایپا البرز]] ||
|rowspan=13|
|-
| ۳
| align=center|۳|"right"|[[باشگاه والیبال کاله مازندران|کاله مازندران]] ||
|-
| ۴
| align=center|۴|"right"|[[باشگاه والیبال باریج اسانس کاشان|باریج اسانس کاشان]] ||
|-
| ۵
| align=center|۵|"right"|[[باشگاه والیبال داماش گیلان|داماش گیلان]] ||
|-
| ۶
| align=center|۶|"right"|[[باشگاه والیبال هیئت والیبال کرمان|هیئت والیبال کرمان]] ||
|-
| ۷
| align=center|۷|"right"|[[باشگاه والیبال شهرداری ارومیه|هیئت والیبال ارومیه]] ||
|-
| ۸
| align=center|۸|"right"|[[باشگاه والیبال ابومسلم خراسان|ابومسلم خراسان]] ||
|-
| ۹
| align=center|۹|"right"|[[باشگاه والیبال پیشگامان کویر یزد| پیشگامان کویر یزد]] ||
|-
| ۱۰
|align=center|۱۰||[[باشگاه والیبال پرسپولیس|پرسپولیس]] ||
| align="right"|[[باشگاه والیبال پرسپولیس|پرسپولیس]]
|-
| ۱۱
| align=center|۱۱|"right"|[[باشگاه والیبال آلومینیوم المهدی|آلومینیوم المهدی]] ||
|-
| ۱۲
| align=center|۱۲|"right"|[[باشگاه والیبال نوین کشاورز تهران|بانک کشاورزی تهران]] ||
|-
| rowspan=2|۱۳
| align=center|۱۳|"right"|[[باشگاه والیبال پتروشیمی بندر امام|پتروشیمی بندر امام]] ||
|-
| align=center|۱۳|"right"|[[باشگاه والیبال جواهری گنبد|جواهری گنبد]] ||
|-bgcolor=pink
| rowspan=2|۱۵
| align=center|۱۵|"right"|[[باشگاه والیبال دانشگاه ازادآزاد تهران|دانشگاه ازادآزاد تهران]] || سقوط به دسته پایینتر
|rowspan=2|سقوط به [[لیگ دسته اول والیبال ایران|دسته اول]]
|-bgcolor=pink
| align=center|۱۵|"right"|[[باشگاه والیبال ارتعاشات صنعتی|ارتعاشات صنعتی تهران]] || سقوط به دسته پایینتر
|}