تفاوت میان نسخه‌های «گرت بیل»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|-
|۲۰۱۹-۲۰۲۰
|۱۰
|۱۲
|۱۰
|-
! colspan="3" |جمع
!۱۶۵
!۱۶۳
!۸۰
!۱۲
!۱۲
!۲۴۳
!۲۴۱
!۱۰۴
|-
! colspan="3" rowspan="1" |مجموع
!۳۵۱
!۳۴۹
!۱۲۷
!۲۹
!۱۳
!۴۹۱
!۴۸۹
!۱۶۴
|}