تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان آشور»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| [[آداد نراری اول]] || [[۱۴۰۰ (پیش از میلاد)|۱۴۰۰]] - ؟
|-
| [[شلمانصرشلمنسر یکم]] || [[۱۲۶۳ (پیش از میلاد)|۱۲۶۳]] - [[۱۲۳۳ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[آشوراوبالیت یکم]] || [[۱۳۶۵ (پیش از میلاد)|۱۳۶۵]] - [[۱۳۳۰ (پیش از میلاد)]] یا{{-}} [[۱۳۵۳ (پیش از میلاد)|۱۳۵۳]] - [[۱۳۱۸ (پیش از میلاد)]]
| [[اددنراری یکم]] ||
|-
| [[شلمانصرشلمنسر یکم]] || [[۱۲۶۳ (پیش از میلاد)|۱۲۶۳]] - [[۱۲۳۳ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[توکولتی‌نینورتای یکم]] || [[۱٬۲۴۴ (پیش از میلاد) |١٢۴۴]] - [[۱٬۲۰۸ (پیش از میلاد)]]|-
|-
| [[تیگلت‌پیلسر یکم]] ||۱۱۱۴-۱۰۷۶ (‍‍‌‍‍‍پیش از میلاد)