تری ایگلتون: تفاوت میان نسخه‌ها

تکمیل جعبه اطلاعات
(تکمیل جعبه اطلاعات)
(تکمیل جعبه اطلاعات)
|era=[[فلسفه معاصر]]
|region=[[فلسفه غرب]]
|school_tradition=[[فلسفه قاره‌ای]]
|books='' پیش‌درآمدی بر نظریه ادبی'' (۱۹۸۳){{سخ}}''ایدئولوژی زیبایی‌شناسی'' (۱۹۹۰){{سخ}}''اوهام پسامدرنیسم'' (۱۹۹۶)
|notable_ideas=خوب/بد [[آرمان‌شهر]]