تفاوت میان نسخه‌های «مغز انسان»

جز
مغز انسان مرکز دستگاه عصبی است. دستگاه عصبی مرکزی توسط جمجمه و ستون مهره محافظت می شود. دستگاه عصبی در انسان شامل دستگاه عصبی مرکزی و محیطی است.
(به نسخهٔ 27444193 ویرایش Atheist برگردانده شد: فرض حسن نیت. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
جز (مغز انسان مرکز دستگاه عصبی است. دستگاه عصبی مرکزی توسط جمجمه و ستون مهره محافظت می شود. دستگاه عصبی در انسان شامل دستگاه عصبی مرکزی و محیطی است.)
| DorlandsID = ۴۲۲۵۶
}}
'''مغز انسان''' مرکز دستگاه عصبی است. [[دستگاه عصبی مرکزی]] در درون حفاظی استخوانی به نام [[جمجمه]] و [[ستون فقراتمهره ها]] قرار گرفته و شامل [[مغز]] و [[نخاع]] می‌باشد. سیستم اعصابعصبی مرکزی در زبان عام به دو قسمت با نام‌های مادهٔ سفید و مادهٔ خاکستری تقسیم می‌شود. مغز شامل قسمت‌های متنوعی است که هر کدام در عین ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارای کارها و وظائف گوناگونی هستند.دستگاه عصبی انسان شامل دو قسمت مرکزی و محیطی می‌باشد. قسمت مرکزی، مرکز فعالیت‌های ارادی و غیرارادی می‌باشد و قسمت محیطی. شامل عصب‌هایی است که قسمت‌های مختلف بدن را به بخش عصبی متصل می‌کند*
مغز انسان از دید ساختار، همانند [[مغز]] دیگر [[پستان‌داران]] است ولی [[کورتکسقشر مغز]] آن در مقایسه با دیگر پستانداران دارای گسترش و پیشرفت بسیار بیشتری‌است. جانوران بزرگی مانند [[نهنگ]]‌ها و [[فیل]]ها در اندازه‌گیری مطلق دارای مغزی بزرگ‌تر هستند، اما زمانی که اندازه‌گیری با استفاده از [[ضریب مغزی]] و پس از جبران اندازه و جثهٔ بدن انجام گیرد، این مغز انسان است که تقریباً دو برابر مغز [[دلفین پوزه‌بطری]]، و سه برابر مغز یک [[شامپانزه]] خواهد بود. بخش عمده‌ای از گسترش و پیچیدگی مغز انسان مربوط به بخشی از مغز به نام قشر مغزی یا [[کورتکس]]، به ویژه [[لوب پیشانی]]، که با توابع اجرایی از جمله [[خودلگامی]] یا اتوکنترل، برنامه‌ریزی، استدلال، و تفکر انتزاعی در ارتباط است، می‌باشد. بخشیلوب ازپس قشرسری که مخ ویژه [[بینایی]] است نیز تا میزان زیادی در انسان بزرگتر است.<ref name=CarpenterCh1>{{cite book |title=Carpenter's Human Neuroanatomy |last=Parent |first=A |author2=Carpenter MB |publisher=Williams & Wilkins |year=1995 |isbn=978-0-683-06752-1 |chapter=Ch. 1}}</ref>
مغز انسان شامل دو قسمت عصبی و محیطی می‌باشد. قسمت عصبی مرکز فعالیت‌های ارادی و غیرارادی می‌باشد و قسمت محیطی. شامل رشته عصب‌هایی است که قسمت‌های مختلف بدن را به بخش عصبی متصل می‌کند*
مغز انسان از دید ساختار، همانند [[مغز]] دیگر [[پستان‌داران]] است ولی [[کورتکس]] آن در مقایسه با دیگر پستانداران دارای گسترش و پیشرفت بسیار بیشتری‌است. جانوران بزرگی مانند [[نهنگ]]‌ها و [[فیل]]ها در اندازه‌گیری مطلق دارای مغزی بزرگ‌تر هستند، اما زمانی که اندازه‌گیری با استفاده از [[ضریب مغزی]] و پس از جبران اندازه و جثهٔ بدن انجام گیرد، این مغز انسان است که تقریباً دو برابر مغز [[دلفین پوزه‌بطری]]، و سه برابر مغز یک [[شامپانزه]] خواهد بود. بخش عمده‌ای از گسترش و پیچیدگی مغز انسان مربوط به بخشی از مغز به نام قشر مغزی یا [[کورتکس]]، به ویژه [[لوب پیشانی]]، که با توابع اجرایی از جمله [[خودلگامی]] یا اتوکنترل، برنامه‌ریزی، استدلال، و تفکر انتزاعی در ارتباط است، می‌باشد. بخشی از قشر مخ ویژه [[بینایی]] نیز تا میزان زیادی در انسان بزرگتر است.<ref name=CarpenterCh1>{{cite book |title=Carpenter's Human Neuroanatomy |last=Parent |first=A |author2=Carpenter MB |publisher=Williams & Wilkins |year=1995 |isbn=978-0-683-06752-1 |chapter=Ch. 1}}</ref>
 
[[قشر مغز]] دارای ۱۵-۳۳ بیلیون [[یاخته‌های عصبی|یاختهٔ عصبی]] یا نورون است که هر کدام با [[سیناپس]] به چندین هزار یاخته عصبی دیگر متصل است. این یاخته‌ها بوسیلهٔ رشته‌های [[پروتوپلاسم]] بلندی که [[آسه]] یا ''آکسون'' نام دارد با دیگر یاخته‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. آکسون‌ها دنباله‌ای از ضربان‌های سیگنالی را که [[پتانسیل عمل]] نام دارند تا دورترین نقاط مغز یا یاخته‌های دریافت کنندهٔ ویژهٔ هدف در بدن حمل می‌کنند.<ref>{{Cite journal |last=Pelvig |first=DP |last2=Pakkenberg |first2=H |last3=Stark |first3=AK |last4=Pakkenberg |first4=B |title=Neocortical glial cell numbers in human brains |journal=Neurobiology of Aging |year=2008 |volume=29 |pages=1754–1762 |pmid=17544173 |doi=10.1016/j.neurobiolaging.2007.04.013 |issue=11}}</ref>
۱۱

ویرایش