تفاوت میان نسخه‌های «سلول»

۳۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
[[اندامک]]‌های یاخته جانوری:
 
از بخش‌های دیگر هستهسلول که به دلیل '''نداشتن غشای''' مشخص و مخصوصِ خود اندامک نامیده نمی‌شود، می‌توان به میانک(سانتریول) و رناتن(ریبوزوم) اشاره کرد.
به اجزای غشادار [[سیتوپلاسم]] [[یوکاین
وت|هوهسته ای ]] [[اندامک]] گفته می‌شود که معمولاً عبارت است از:، [[هسته یاخته]]، [[هستک]]، [[ریزکیسه]]، [[شبکه آندوپلاسمی خشن|شبکه آندوپلاسمی زبر]]، [[شبکه آندوپلاسمی نرم|شبکه آندوپلاسمی صاف]]، [[دستگاه گلژی]]، [[میتوکندری|راکیزه]]، [[واکوئل|کریچه]]، [[لیزوزوم|کافنده‌تن]]، [[میانک (زیست‌شناسی)|میانک]]
۲۴

ویرایش