تفاوت میان نسخه‌های «فتح سیسیل توسط مسلمانان»

صفحه‌ای تازه حاوی «'''گشایش جزیرهٔ سیسیل از سوی مسلمانان''' از سال ۸۲۷ میلادی آغاز شد و تا سال ۹۰۲...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''گشایش جزیرهٔ سیسیل از سوی مسلمانان''' از سال ۸۲۷ میلادی آغاز شد و تا سال ۹۰۲...» ایجاد کرد)
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس
(بدون تفاوت)