تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال مس کرمان»

{{بازیکن|شماره=۲|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[فرهاد سالاری]]}}[[پرونده:Captain sports.svg|14px]]
{{بازیکن|شماره=۳|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[محمدحسین حیدری]]}}
{{بازیکن|شماره=۴|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[میلاد پورمحسن]]}}
{{بازیکن|شماره=۵|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[علیرضا آرتا]]}}
{{بازیکن|شماره=۶|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[مجید بهروزی]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۷|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[پوریا غلامی]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۸|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[محمدمهدی عسگری]]}}
{{بازیکن/وسط}}
{{بازیکن|شماره=۱۹|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[مهرداد قنبری]]}}
{{بازیکن/وسط}}
{{بازیکن|شماره=۲۰|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[مجتبی مقتدایی]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۱|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[بهرام رشیدفرخی]]}}