همه مردان شاه: تفاوت میان نسخه‌ها

اما حقیقتی که در انتهای کتاب به آن پرداخته می‌شود آن است که اغلب قراردادهای نفتی ایران بعد از کودتا توسط رژیم شاه به شرکت‌های نفتی آمریکایی رسید. این حقیقت در ابتدای روایت در کتاب چندان مورد اشاره قرار نمی‌گیرد. اما می‌توان گفت که نویسنده دستیابی به نفت ایران را به عنوان هدف اصلی آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد در انتهای کتاب با زبان بی‌زبانی و به‌طور سربسته ارائه می‌کند.
{{سخ}}
[[دیوید پرایس جونز]] نویسندهٔ انگلیسی کتاب «یک کودتای بسیار دلپذیر» {{به انگلیسی|A Very Elegant Coup}} با این نتیجه‌گیری مخالفت شدیدی می‌کند. از دیدگاه او، هدف اصلی کودتای ۲۸ مرداد جلوگیری از دستیابی کمونیسم به ایران بود. او اعتقاد دارد که تصویر ارائه شده از سی‌آی‌اِی توسط کینزر به عنوان «خودخواه و مغرور، لات مسلک و بی اخلاق» در اصل روایتی از چپ‌گرایانی بود که با تسلط شوروی بر ایران موافق بودند.
 
== منابع ==