تفاوت میان نسخه‌های «جریان الکتریکی»

(خنثي‌سازی ۳ ویرایش اخیر: نیازی نیست! این الکترون‌ها؛ (و از دیدگاهی حرکت حفره الکترونی)، هستند که حرکت می‌کنند نه پروتون‌ها!!!. بحث بی‌مورد در لید!!)
{{ویکی‌سازی}}
[[پرونده:Current Flow.svg|thumb]]