تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال تاتنهام هاتسپر»

(به نسخهٔ 27917752 ویرایش 2.191.69.16 برگردانده شد: خرابکاری. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
{{Fs player|no=12|nat=KEN|pos=MF|name=[[ویکتور وانیاما]]}}
{{Fs player|no=13|nat=NED|pos=GK|name=[[میشل ورم]]}}
{{Fs player|no=15|nat=ENG|pos=MF|name=[[اریک دایر]]}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=15|nat=ENG|pos=MF|name=[[اریک دایر]]}}
{{Fs player|no=17|nat=FRA|pos=MF|name=[[موسی سیسوکو]]}}
{{Fs player|no=19|nat=BEL|pos=MF|name=[[موسی دمبله]]}}
{{Fs player|no=21|nat=ENG|pos=DF|name=[[خوان فویث]]}}
{{Fs player|no=22|nat=SPA|pos=GK|name=[[پائولو گازانیگا]]}}
{{Fs player|no=23|nat=DEN|pos=MF|name=[[کریستین اریکسن]]}}
{{Fs player|no=24|nat= CIV|pos=DF|name=[[سرژ اوریر]]}}
{{Fs player|no=27|nat=BRA|pos=DF|name=[[لوکاس مورا]]}}