تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال اوپن»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{Fs player|no=20 |nat=ZIM |pos=FW |name=[[Knowledge Musona]]|other=قرضی از [[باشگاه فوتبال اندرلشت|اندرلشت]]}}
{{fs mid}}
{{fs player|no=21 |nat=ESP |pos=FW |name=[[Jon Bautista]]|other=loanقرضی fromاز [[Realباشگاه Sociedadفوتبال رئال سوسیداد|رئال سوسیداد]]}}
{{fs player|no=22 |nat=BEL |pos=DF |name=[[Siebe Blondelle]]}}
{{Fs player|no=23 |nat=BEN |pos=DF |name=[[Olivier Verdon]]|other=loan from [[Deportivo Alavés|Alavés]]}}