تفاوت میان نسخه‌های «امام علی (مجموعه تلویزیونی)»

جز
* [[انوشیروان ارجمند]] در نقش [[اشعث بن قیس]] باصدای [[ژرژ پطرسی]]
* [[چنگیز وثوقی]] در نقش وردان بن مجالد با صدای [[خسرو شایگان]]
* [[سعید نیک پورنیک‌پور]] در نقش [[عمار یاسر]] با صدای [[بهرام زند]]
* [[جواد خدادادی]] در نقش [[ابوذر غفاری]] با صدای [[ناصر احمدی]]
* [[عنایت‌الله شفیعی]] در نقش جندب بن کعب ازدی