تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:Yazdanpanahaskari»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
 
 
;آیکون‌های خوب
 
* [//commons.wikimedia.org/wiki/Category:Polymer_project ۱]
* [//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Material_design_icons&fileuntil=Ic+expand+less+48px.svg#mw-category-media ۲]